Det finnes hjelp for unge som sliter

Kort sagt, mandag 20. februar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi vil berømme «Mia» og foreldrene for å dele sine erfaringer i kronikken «Et rop om hjelp». «Mia» og ungdom i lignende situasjoner trenger oppfølging på flere områder i livet og over tid. FACT ung-team skal tilby dette. FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og retter seg mot unge fra 12–24 år med sammensatte vansker og behov for langvarig oppfølging.

FACT ung-team skal være tverrfaglig sammensatt og gi helhetlig oppfølging i tråd med unges ønsker og behov. Det skal etableres som et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune. Det er en stor politisk satsing på gang, og Helsedirektoratet lyste nylig ut tilskuddsmidler.

Nesodden er én av kommunene som har satset på modellen. Teamleder Åshild Bergstø sier at FACT ung gir mulighet til å følge ungdommens vekslende behov: «Vi trenger ikke avslutte straks det går bedre, vi kan følge ungdommen over tid og jobbe med psykisk helse, så vel som sosial integrering i samfunnet.»

En familie som har fått oppfølging fra dette teamet, sier at FACT ung «tilpasser seg ungdommen, og ikke motsatt». De forteller: «Det var først da FACT ung kom på banen, at vi opplevde at de ikke bare fant rett nøkkel, men at de også hadde tid til å låse opp og bli.» FACT ung-team skal jobbe fleksibelt og gi oppfølging over tid. «Mias» foreldre drømmer om at noen skal si: «Denne jenta skal få hjelp til å mestre livet. Før det slipper vi henne ikke.»

Vi mener flere bør få høre ordene familien fra Nesodden ble møtt med: «Ta det med ro, vi er her for dere, vi har ingen tidsfrist – vi skal hjelpe!» De forteller om en ungdom som har fått det bedre, og sier: «Vi gleder oss til den dagen ungdommen vår går ubekymret ut døren, for den dagen er vi sikre på at kommer om ikke altfor lenge.»

Vi håper den dagen også snart kommer for «Mia» og andre ungdommer som strever!

Kristin Trane, Stine Løvereide, Siv Skotheim, Juni Raak Høiseth, Trond Hatling, Hanne Clausen og Trine Pettersen, Nasjonalt implementeringsteam FACT ung