Kutt i tilskudd er politisk innblanding i en lovlig konflikt

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Onsdag denne uken var barnehagestreiken heldigvis over. Underveis har enkelte, blant dem Aftenposten på lederplass 15. november og vår motpart Fagforbundet, tatt til orde for at private barnehager som er rammet av streik, midlertidig bør miste sine tilskudd.

Selv om konflikten er avblåst, vil neppe temaet legges dødt – særlig blant dem som av ideologiske grunner ønsker brorparten av de private barnehagene til livs. Det er imidlertid gode grunner til å stoppe opp litt slik at man unngår lettvinte konklusjoner.

Kommunene har ingen klar lovhjemmel til å foreta et slikt grep. Å skulle etablere en hjemmel under en streik vil være politisk innblanding i en lovlig konflikt.

Å skulle endre spillereglene etter streiken – med tilbakevirkende kraft – vil være tvilsomt rent juridisk. Og hvis man ønsker å endre retningslinjene for finansiering av streikerammet offentlig finansiert velferd, regner jeg med at slike endringer også vil omfatte kulturinstitusjoner og kommuner i streik.

Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund