Debatt

Mennesket har ingen egenverdi i islam | Kolbein Brede

 • Kolbein Brede
294fc8fb-80dd-8f66-ea5b-3bee9f502435-gbg2AszOIF.jpg

To grupper av norske muslimer trenger hjelp, og den hjelpen gir vi ved å ta oppgjøret med politisk islam. 

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette innlegget inngår i en debatt om islam der Aftenposten har publisert en rekke tekster. Se nederst for lenker til flere relevante innlegg.


Jeg beklager at jeg i mitt tilsvar til Rune Berglund Steen har forholdt meg til første del av koranvers 5:32. Hele verset lyder: «Den som dreper et menneske, uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelser, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten, og den som redder et menneske, skal anses som å ha reddet hele menneskeheten (egentlig: hele folket).» Berglund Steen gjengiri sitt svar til bare siste ledd.

Om sin delvise gjengivelse av koranverset sier Berglund Steen: «Dette var ment som et enkelt poeng for å tilbakevise Bredes nokså utrolige påstand om at mennesket ikke har noen egenverdi i islam.»

Det finnes mange slags verdier. Det spesielle ved egenverdi er at den hverken kan tildeles eller fratas noen. Kunne den det, var den pr. definisjon ikke en egenverdi. At enkeltmennesket har en verdi i seg selv (egenverdi) begrunnes av opplysningstidens største tenker, Immanuel Kant, med at mennesket har en moralsk fornuft, som setter det i stand til selv å finne ut hva som er rett eller galt og hvilke lover og regler som bør følges. Et vesen som er i stand til å gi lover ut fra sitt eget moralske imperativ, er autonomt (selvlovgivende). Det er denne autonomien som gir oss egenverdi. Denne egenverdien er ukrenkelig og spesifiseres i dag under henvisning til en rekke ukrenkelige menneskeretter, som for eksempel ytringsfrihet og retten til ikke å bli gjort til, eller bli behandlet som, en annens slave. Disse rettighetene, basert på menneskets egenverdi, gjelder for alle mennesker.

Menneskets egenverdi i islams grunnleggende skrifter

Hvordan står det så til med menneskets egenverdi i islams grunnleggende skrifter? Jeg får gjenta den for Berglund Steen så «utrolige påstand»: Mennesket har ingen egenverdi i islam. Mennesket er totalt underkastet Allah som suverent bestemmer i detalj hva som skal gjøres og hva som er forbudt. Den som underkaster seg Allah, får visse rettigheter, som bare er forbeholdt muslimer.

Er du god muslim kan du for eksempel ikke gjøres til slave, er du kristen eller på annen måte vantro, kan du slavebindes. Gjør du noe som Profeten hevder Allah har forbudt, kan du straffes på det mest bestialske og krenkende vis. Eller Allah kan tilgi, det er helt og fullstendig opp til Allah. Kort sagt: De rettigheter som vi begrunner med henvisning til menneskets egenverdi, er, i den grad de eksisterer i islam, begrunnet med noe helt annet: menneskets reservasjonsløse underkastelse og Allahs nåde.

Derfor trengs et oppgjør med politisk islam

Dette vet enhver muslim. Temmelig mange norske muslimer er faste i troen og aktivt antidemokratiske. Andre aksepterer et demokratisk fungerende storsamfunn, men ønsker shariastyrte parallellsamfunn. Begge utgjør en trussel mot vestlig demokrati.

Andre er tilhengere av et opplyst demokrati og vil (i sufistisk ånd) gjøre islam til et rent personlig anliggende. Og så finnes det formodentlig en god del frafalne som ikke våger å si noe.

Det er de to siste gruppene som trenger hjelp, og den hjelpen gir vi ved å ta oppgjøret med politisk islam.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Interessert i å lese mer? Her er noe av det Aftenposten har publisert:

Rune Berglund Steen:

Les også

Kolbein Brede fortsetter runddansen om islam

Kolbein Brede:

Les også

Forsøket på å bringe islamdebatten opp på et mindre sørgelig nivå, er ganske sørgelig lesning

Bård Larsen:

Les også

Langlesing: Hvor ble det av venstresidens sterke religionskritiske tradisjon?

Mohamed Abdi:

Les også

«Islamkritikk er i mange tilfeller forbundet med hårreisende politiske forslag»

Iqra Mahboob:

Les også

Det finnes både fredelige og ekstreme muslimer. Jeg skjønner ikke hvorfor det er noe vi legger skjul på?

Osamah Rajpoot:

Les også

Et svar til Kolbein Brede, Hege Storhaug og Elin Ørjasæter: Dette er altså islamsk jihad

Hege Storhaug:

Les også

Å fremme løgnen om islam og Muhammed som ensidig fredsæl, fungerer ikke lenger

Rune Berglund Steen:

Fire debattanter har skrevet hvert sitt bidrag ut fra Hege Storhaugs bok Islam. Den 11. landeplage:

Les også

 1. Hvor frihetselskende er Storhaug – egentlig? Av Espen Ottosen

 2. Det enkle virkelighetssynet på krigen mot narkotika i Malmö og Marseille. Av Mohamed Abdi

 3. Hege Storhaugs bok, og ikke minst hennes kritikeres faktasjekk, har endret mitt syn på islam. Av Elin Ørjasæter

 4. Hege Storhaug tolker islam som en ekstremist. Av Mohammad Usman Rana

 • Syv spørsmål og svar om terrortrusselen i Europa:Herfra kommer det flest fremmedkrigere
 • Synsing om islam fører ingen steder, skriver Uzair Ahmed i sin kronikk: «Ikke forklar all elendighet i verden med islam. Det holder ikke vann»
 • De risikerer trusler, hets og sosial utstøting. Fordi de ikke lenger tror på Gud:Eksmuslimer i Norge forteller: Derfor bryter vi med islam
  For første gang møttes Ap-nestleder Hadia Tajik og Hege Storhaug fra Human Rights Service. Se hele debatten om flyktninger og integrering i «Stanghelle & Eilertsen»

Les mer om

 1. Debatt
 2. Religion
 3. Islam