Debatt

Hvor bør luftforurensning måles?

  • Sverre Langård
  • Per Søstrand
De som er høyest eksponert for luftforurensning, sitter gjerne i en stillestående bil, skriver artikkelforfatterne.

Det er positivt at NILU er på gli med hensyn til om luftforurensning bør måles langst store trafikkårer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi takker for svaretvårt debattinnlegg 26. januar fra forskningsdirektør Leonor Tarrasón i Norsk institutt for luftforskning (NILU) og synes det er positivt at NILU synes å være på gli med hensyn til om luftforurensning bør måles langs store trafikkårer, det er ingen EU-forskrifter som krever det!

Det høyeste måleresultatet som ble referert i Oslo-pressen i løpet av kuldeperioden i januar, var 50 mikrogram svevestøv/m3 (0.05 mg/m3) på Hjortneskaia. På Hjortneskaia bor det ingen, men det passerer kanskje 100.000-150.000 personer i bil i løpet av ett døgn og disse var kanskje eksponert for ca. 0.05 mg/m3 svevestøv i fem minutter mens de passerte, noe som ikke har noen målbar helseskadelig virkning.

De som er høyest eksponert sitter gjerne i en bil i stillestående kø. Nivåene der folk bor er imidlertid lavere, og representerer knapt noen målbar sykdomsrisiko.

Luftforurensning forkorter levetid

Som Tarrasón påpeker, fører luftforurensninger – både innendørs, utendørs og i arbeid – til redusert levetid for dem som utsettes for helseskadelige forurensninger. Vi er godt kjent med at både WHO og andre faginstanser innen luftforurensning er opptatt av at luftforurensning medfører levetidsforkortelse for store folkegrupper i land der luftforurensningen både utendørs og innendørs er meget høy.

For eksempel utsettes 1,5 milliarder kvinner – og deres barn – for luftforurensning som følge av koking over ulike former for åpne ovner, særlig i de landene der man bruker «dung» som brensel. Disse kvinnene og deres barn utsettes for luftforurensningsnivåer som er noen hundre ganger høyere enn langs veier og i veikryss i Oslo.

Et av de vesentligste punktene i vårt innlegg var at luftforurensningen i Norge langt på vei er et resultat av politiske prioriteringer. NILU har levert premissene i form av omfattende målinger – og NILU har hele tiden vært myndighetene og politikerne sin viktigste rådgiver. Tilsvaret fra forskningsdirektøren i NILU endrer ikke på disse fakta.

Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her er flere saker om Oslo-luften:

Les også

  1. 127.000 dieselbiler i Oslo kan bli nektet å kjøre

  2. «Vi må ha lavutslippssoner nå»

  3. «Byluften betyr lite for liv og helse»

Les mer om

  1. Debatt
  2. Oslo