Venstresiden motarbeider integreringsforslag som vil virke | Carl I. Hagen

  • Carl I. Hagen, 4. kandidat, Oslo Frps stortingsliste
Utviklingen alle nå ser, har jeg advart mot og bekjempet siden 1979, skriver Carl I. Hagen.

Integreringspolitikken må baseres på krav til foreldrene om å tilpasse seg norske lover og regler samt de skikker som er gjeldende i Norge.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 30. august etterlyser Dara Goldar, Daniel Brekke Andersen og Rune Røed Gauslå den såkalte venstresiden i debatten om innvandring og integrering.

Bra, for siden 70-/80-tallet har venstresiden tiljublet den fremmedkulturelle innvandring som en berikelse for landet.

Utviklingen alle nå ser, har jeg advart mot og bekjempet siden 1979.

Mange jeg nå møter i valgkampen, sier: «Tenk om vi hadde lyttet til deg, Hagen! Venstresiden sover videre!»

En mer aktiv integreringspolitikk

I Oslo bystyre har Frp foreslått en mer aktiv integreringspolitikk med å opprette en integreringsetat med oppgave å koordinere innsatsen til barnevernet, barnehager, skoler, bydelsadministrasjoner, politiet, frivillige lag og organisasjoner gjennom hyppige fellesmøter og organisering av et aktivt arbeid med kontakt med innvandrerbefolkningen.

Vi har foreslått å språkteste alle treåringer og deretter følge opp de familiene som ikke har tiltak for å sikre at barnet kan forsvarlig norsk når det begynner på skolen.

Det kan være pålegg om å sende barnet i barnehage, deltagelse på norskkurs, deltagelse i aktiviteter med norske barn og rådgivning om norsk barne-TV, osv.

De foreldrene som gjennom slike rådgivningssamtaler motarbeider at barnet skal bli for norsk, må møtes med klare krav og beskjed om at mangelfull norskopplæring er omsorgssvikt etter barnevernsloven.

Venstresiden aksepterer fortsatt at barn født i Oslo ikke kan norsk når de begynner på skolen. Det gjør ikke jeg!

Barnets beste, som er å lære norsk før skolealder, går foran foreldrenes ønsker. Venstresiden aksepterer fortsatt at barn født i Oslo ikke kan norsk når de begynner på skolen. Det gjør ikke jeg!

Krav til foreldre

Vi bruker rundt 250 millioner kroner på særskilt norskopplæring for over 13.000 barn i skolen. Det er bedre å bruke pengene på tiltak fra de er tre til seks år.

Integreringspolitikken må baseres på krav til foreldrene om å tilpasse seg norske lover og regler samt de skikker som er gjeldende i Norge, og motarbeide de foreldre som aktivt setter sine barn utenfor fellesskapet.

Derfor forbud mot hijab i ungdomsskolen og råd om norske klær.

Det aller viktigste for å forebygge radikalisering er å forlange normal norsk barneoppdragelse og at det behandles som omsorgssvikt hvis barna ikke kan norsk når de begynner på skolen.


På Twitter: @carlihagen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.