Debatt

VG bruker et arbeidsnotat fra UD for noe det ikke er. Oppslaget er tendensiøst | Henrik Thune

  • Henrik Thune, assisterende Direktør for NOREF (Senter for Internasjonal Konfliktløsning)
Dette notatet dreier seg om noe ganske annet enn det VGs sak utgir seg for, skriver artikkelforfatteren.

Kan VG for lite om UD, eller driver man med et snev av kampanjejournalistikk?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi lever i en mørkere verden. Det er en verden som bekymrer de fleste, og midt i en ny politisk runde om norsk migrasjonspolitikk har VG (1.3) dedikert nok en av avisens forsider på den nye utryggheten som hviler over oss.

Under overskriften «Hemmelig-UD notat om flyktningskrisen» forteller avisen alarmerende om verdens trusler utenfor Norge, mens avisens politiske redaktør, Hanne Skartveit, kvitterer med at vi nå står overfor en slags sannhetens notat om fremtiden fra toppen av UDs objektive utsiktspunkt.

«Dette er ikke en kronikk fra en alarmist, eller et innlegg fra en politiker som ønsker å mane frem et bilde som kan tjene hans eller hennes sak», skriver Skartveit. «Nei, dette er en faglig tung beskrivelse av Europa i dag», og «et så realistisk bilde av virkeligheten som mulig».

Oppslaget i VG er en god porsjon retorisk journalistikk

Er dette riktig? Er slike arbeidsnotater fra UD, som det faktisk skrives mange hundre av hvert år, nærmere virkeligheten enn alt annet? Er de bedre enn forskning, og sannere og mer objektive enn avisens kronikker og analyser?

Nei, de er ikke det. Oppslaget i VG er en god porsjon retorisk journalistikk, og redaksjonen bruker et arbeidsnotat fra UD for noe det ikke er.

La meg si det slik: I likhet med mange andre har jeg betydelig respekt for mye av det Skartveit skriver. Hun har klare meninger. Det samme gjelder VG. På tross av skarpe vinklinger og mye tabloid ståhei er avisen vanligvis veldig skikkelig og etterrettelig i sin dekning av utenrikspolitikk. Men denne analysen av Skartveit, og dette oppslaget til VG, underslår et helt avgjørende forbehold som alle som enten har jobbet i eller nært UD burde kjenne godt til.

Dokumentet er hverken klarert eller signert UD

Notatet fra UD som VG legger frem i dagens avis, inneholder helt sikkert en god analyse, skrevet av to svært skarpe og erfarne diplomater, seniorrådgiver Morten Aasland og avdelingsdirektør John Mikal Kvistad. Personlig deler jeg mange av deres bekymringer. Men, og dette er helt avgjørende:

Dette er ikke et UD-dokument basert på informasjon og kunnskap som verden utenfor UD ikke har.

Dette er heller ingen analyse basert på vitenskapelig innhenting av data og kilder. Det er ikke en gang et notat som var klarert eller signert UD, før det ble referert av VG, og politisert.

Det interessante spørsmålet er egentlig dette: Hvorfor ble notatet lekket akkurat nå?

Nei, dette notatet dreier seg om noe ganske annet enn det VGs sak utgir seg for. Dette dreier seg om to dyktige enkeltmenneskers egne innspill og synspunkter, i en analyseprosess. Notatet er hverken mer eller mindre «sant» eller «autoritativt» enn en mengde av andre offentlige analyser eller forskningsrapporter, men står og faller på forfatternes personlige kvalifikasjoner, som det meste annet som blir skrevet her i verden.

Det interessante spørsmålet: Hvorfor nå?

Vinklingen til VG med «hemmelig» og «topp UD» blir slik sett tendensiøs, og varsler om at VG enten kan for lite om UD eller at man driver med et snev av kampanjejournalistikk, noe alvoret i dagens verden krever at vi alle kanskje bør unngå.

Det interessante spørsmålet er egentlig dette: Hvorfor ble notatet lekket akkurat nå?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Opptatt av mediekritikk? Medierevisjonen er en ny, fast spalte for mediekritikk. Spaltister er Anki Gerhardsen, Gjermund Stenberg Eriksen og Jan Arild Snoen , i tillegg til en fjerde person vi foreløpig ikke vet hvem er. Her kan du lese første og andre spalte:

  • **Gjermund Stenberg Eriksen:
Les også

Tåkefyrste-tåkeleggerne Aftenposten

**
Anki Gerhardsen:

Les også

Catfight i 8. marskomiteen dekker vi gjerne, men hvorfor spør ingen journalister om kvinnedagen fortsatt trengs?

Mer å lese om flyktningsituasjonen:

Les også

  1. Kronikk av Frode Forfang: Dagens system bygger på et paradoks. Finnes et bedre internasjonalt flyktningsystem?

  2. Endringene i utlendingsloven er som å pålegge de ansatte å røyke i barnehagene, mener Sverre Varvin og Nora Sveaass

Les mer om

  1. Debatt
  2. Migrantkrisen i Europa
  3. Verdens Gang (VG)