Det er feil at Tangens forretningsdrift ikke ble vurdert av hovedstyret i Norges Bank | Egil Matsen

  • Egil Matsen
Nicolai Tangen ble presentert som ny leder for Oljefondet (NBIM) på en pressekonferanse i mars av sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) og avtroppende leder Yngve Slyngstad (i midten).

Tangen har erfaring og resultater fra finansmarkedene som få andre kan vise til.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hovedstyret i Norges Bank besluttet 24. mars å ansette Nicolai Tangen som ny leder for bankens kapitalforvaltning (NBIM). Beslutningen var resultatet av en nesten fem måneder lang rekrutteringsprosess.

De siste ukene er det blitt satt frem påstander om at styret ikke har gjennomført undersøkelser av Tangens forretningsdrift eller vurdert hvordan interessekonflikter skal håndteres etter at Tangen starter i stillingen. Begge påstander er feil.

Egil Matsen er tidligere visesentralbanksjef og medlem av ansettelsesutvalget i Norges Bank.

Nicolai Tangen er grunnlegger av og største partner i det britiske kapitalforvaltningsselskapet AKO Capital LLP. Dette selskapets inntekter kommer fra forvaltningen av flere aksjefond (AKO-fondene).

Tangen og andre partnere betaler skatt på inntekt fra AKO Capital LLP i Storbritannia. Tangen gjorde det klart første gang vi møtte ham (tidlig i februar) at hans inntekter fra AKO Capital LLP ville gå direkte til den veldedige stiftelsen AKO Foundation hvis han ble leder for NBIM.

Les også

Fra Caymanøyene til Bankplassen (og hjem igjen) | Kjetil B. Alstadheim

Ansettelsesutvalget kjente til fondene

I tillegg til inntektene fra AKO Capital LLP eier Tangen store verdier, blant annet andeler i AKO-fondene. I god tid før hovedstyrets beslutning om å ansette Tangen, var ansettelsesutvalget kjent med størrelsen og typen investeringer og hvor de ulike fondene er registrert.

De fleste av AKO-fondene er registrert på Cayman-øyene, i likhet med flertallet av andre verdipapirfond som forvaltes i Storbritannia. Én grunn er at andelseierne unngår dobbeltbeskatning på sine investeringer.

Norske investorer må betale norsk skatt

Det betyr ikke at de unngår beskatning. Cayman er forpliktet til å gi opplysninger om investeringene til land hvor de har avtale om informasjonsutveksling, hvilket er mange.

Norske investorer i AKO-fondene må for eksempel betale norsk skatt for sine investeringer, mens britiske investorer må betale britisk skatt.

Norges Bank har uttrykt støtte til det internasjonale arbeidet for å fremme åpenhet om beskatning. Hovedstyret vurderte at AKO-fondenes registrering på Cayman-øyene ikke strider mot dette arbeidet.

Åpen om trust på Jersey

Nicolai Tangen har også vært helt åpen om at han har etablert en såkalt trust (AKO Trust), og at denne delvis av skattemessige årsaker er registrert på Jersey. Fra første stund har han samtidig gjort det klart at AKO Trust vil termineres og midlene vil overføres til AKO Foundation dersom han skulle bli leder av NBIM. Hovedstyret la vekt på det valget som Tangen her gjør.

Et viktig tema i ansettelsesutvalgets samtaler med Tangen, og i hovedstyrets vurderinger, var å sikre uavhengighet mellom AKO Capitals forvaltning og hans ansvar som oljefondssjef.

VIl innrette seg etter Norges Banks krav

I god tid før styrets beslutning bekreftet Tangen skriftlig at han er forberedt på å innrette seg etter de krav som Norges Bank må stille for å sikre tilstrekkelige informasjonsbarrierer mellom forvaltningen av oljefondet og AKO Capitals forvaltning av sine fond. Han har gitt den samme bekreftelsen når det gjelder avstand til forvaltningen av sine private investeringer.

Den endelige utformingen av mekanismer for å unngå interessekonflikter betinger bred involvering av relevante fagmiljøer i Norges Bank og i AKO Capital.

En omfattende dialog mellom Norges Bank og AKO på administrativt nivå kunne ikke etableres før Tangen faktisk var ansatt. Det handler om behovet for konfidensialitet i ansettelsesprosessen.

La stor vekt på ledelsesfilosofien

Jeg kan vanskelig tenke meg en person som er bedre kvalifisert til å lede oljefondet enn Nicolai Tangen. Han har erfaring og resultater fra finansmarkedene som få andre kan vise til.

Den internasjonale krisen vi står midt oppi viser hvor viktig dette er. Han har lang erfaring med å lede en kapitalforvaltningsorganisasjon.

Hovedstyret la stor vekt på den ledelsesfilosofien som Tangen presenterte for oss, og som han vil ha med seg til Norges Bank. Han er norsk. Det er nesten en nødvendig forutsetning for å forstå de rammebetingelser og den styringsmodellen som oljefondet opererer innenfor.

Les også

Tangens erfaring og utviste dyktighet i global kapitalforvaltning er i en klasse for seg | Knut N. Kjær

Dyp forståelse for strategiske utfordringer

At han har bodd mange år utenfor landet, forandrer ikke på det. Oljefondet investerer i de globale kapitalmarkedene, og det krever et internasjonalt perspektiv.

Sist, men ikke minst: Tangen har i dialogen med hovedstyret vist dyp forståelse for de strategiske utfordringer som oljefondet vil møte fremover. Disse utfordringene er blitt forsterket etter at hovedstyret startet sin dialog med Nicolai Tangen i februar. Vi trenger en person med hans kvalifikasjoner for å lede oljefondet i årene som kommer.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.