Debatt

Vi har ikke skikkelige nasjonalparker i Norge. Kan Østmarka bli den første? | Endre Harvold Kvangraven

  • Endre Harvold Kvangraven
    Endre Harvold Kvangraven
    Masterstudent, Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo
Solnedgang over Skålsjøen i Østmarka.

Hvem vet, kanskje Østmarka etter hvert til og med kan få en bjørnebestand?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Vi har ikke skikkelige nasjonalparker i Norge.

Det vil si, vi har nasjonalparker, men de tjener til å beskytte kulturlandskap, ikke villmark.

Selv om landskapene kan være imponerende, er de sterkt preget av menneskelig aktivitet. Sauer beiter fritt, og selv villreinen er forbeholdt mennesket, mens de store rovdyrene er nesten helt fraværende.

På Hardangervidda tolereres ikke store rovdyr, Rondane er ikke stort bedre og Forollhogna fungerer først og fremst som et beiteområde for sauer.

I Østmarka, derimot, er det veldig få sauer og ingen rein. Østmarka er rik på naturmangfold, har fragmenter av gammelskog og områdene som ligger brakk på grunn av flatehugst, kan renatureres.

Fra Østmarka.

Østmarka er ikke bare et bra eksempel på Østlandets lavereliggende skoger, men kan bli den første norske nasjonalparken med en fast bestand av ynglende ulv.

Betyr forskjellige ting

Ordet «nasjonalpark» betyr forskjellige ting i forskjellige land. I Tanzania og Sør-Afrika er nasjonalpark den strengeste verneformen, hvor hverken jakt eller beite er tillatt, og det samme er tilfellet i USA. Serengeti, Kruger og Yellowstone er globale referansepunkter, ikoniske landskaper som tiltrekker seg turister og forskere fra hele verden.

Norge har ikke slike parker. Her er tvert imot jakt og beite tillatt inni parkene. Vi har riktignok mange naturreservater, men disse er knøttsmå. De er viktige for vegetasjon og småkryp og kan være redningen for enkelte rødlistede insekter eller planter, men ikke for store pattedyr, ikke for helheten av naturmangfoldet.

Det har i flere år vært snakk om å gjøre om deler av Østmarka til en nasjonalpark.

Les også

Regjeringen starter jobben med å etablere nasjonalpark i Østmarka

Det er ikke blitt vedtatt ennå, men byrådet i Oslo kommune går allerede inn for å «styrke Marka som et pionérområde for restaurering av rikere og villere natur».

De vil verne gammelskog og forby jakt på både småvilt og store rovdyr. I tillegg til ulv vil også gaupe få muligheten til å etablere seg. Hvem vet, kanskje Østmarka etter hvert til og med kan få en bjørnebestand?

Stort potensial

I en hverdag preget av stadige innsnevringer av de ville dyrenes levekår fremstår retningslinjene for forvaltning av Oslo kommunes skoger som et sjeldent unntak som gir grunnlag for forsiktig optimisme. Det er ironisk at Norges første nasjonalpark i den rette forstanden av ordet kan komme i et relativt lite område i utkanten av hovedstaden.

Potensialet for turisme er stort. I tillegg til å verne et villmarkspreget friluftsområde vil opprettelsen av nasjonalparken skape inntekter og arbeidsplasser i områdene som grenser til Marka.

Det eneste problemet er at området som vurderes, kun er på 50 til 70 kvadratkilometer, som er for lite til å være av avgjørende betydning for store pattedyr.

Men buffersonen er stor, og for ulv og elg vil det spille liten rolle om de befinner seg innenfor nasjonalparkens grenser eller ikke.

Hvis jakt opphører, vil dyrene bli mindre sky, og etter to-tre generasjoner vil man trolig kunne se dem på nært hold uten at de flykter. Mange vil verdsette muligheten til å observere og fotografere dyrene fritt, uten at de oppfatter oss som en trussel.

Bra sted å begynne

Norge har nok av spektakulære naturområder som kanskje en dag kan bli villmark igjen, og det skulle bare mangle at noen av disse settes av for strengt vern.

Forhåpentlig blir det etter hvert også opprettet en nasjonalpark i Nordmarka, slik MDG har foreslått.

Østmarka er et bra sted å begynne.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Nasjonalpark
  2. Østmarka
  3. Norge
  4. Ulv