Debatt

Feil om politimangel | Jøran Kallmyr

 • Jøran Kallmyr

Justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr mener at målet om 2 politifolk pr. 1000 innbyggere skal nås. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hva er sannheten om politidekningen? spør forskere fra Politihøgskolen i Aftenposten 30. oktober. De kommer med en rekke påstander, tall og anekdotiske bevis. Det er behov for opprydding.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Den totale politidekningen synes altså, uavhengig av beregningsgrunnlag, å være nedadgående allerede nå», skriver forskerne.

Her er det en snedig bruk av statistikk. De sammenligner tall fra 2019 med slutten av året før. De vet at antall årsverk er lavest på sommeren på grunn av sesongvariasjoner. Hadde de sammenlignet årets tall med samme tidspunkt i fjor, ville de funnet en økning.

Les også

Hva er sannheten om politidekningen? | Nordsletten og Johnsen

Nye årsverk

Tall for 31.12.19 foreligger ikke ennå, men politidekningen 30. mars i år var 1,95 politifolk pr. 1000 innbyggere. I 2020-budsjettet er det foreslått 100 millioner for å styrke bemanningen. Det gir over 170 nye politiårsverk. Slik når vi målet om 2 pr. 1000 i 2020.

Å redusere opptaket til 400 politistudenter pr. år er en tilpasning til dette målet. Men dette kullet vil først bli uteksaminert i 2023. Det vil bli tre ekstra høye årskull frem til 2023. Dersom befolkningsveksten følger SSBs estimat for middels vekst, er prognosen 2,13 politiutdannede pr. 1000 innbyggere i 2025, siden det er foreslått å la 400 studenter starte i 2020. Vi trenger likevel handlingsrom. Da kan vi ikke legge ned Stavern politihøgskole, slik styret i Politihøgskolen ønsket.

Ingen skjønnmaling

Jøran Kallmyr svarer på kritikken om politidekning i Norge. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Forskerne insinuerer at måten å beregne dekningen på er endret for å skjønnmale realitetene, siden særorganene er tatt med i beregningen. Det bør ikke være nødvendig å utdype hvor viktig politiarbeidet i særorganene er overfor ansatte ved PHS. De bør også vite at beregningsmåten har vært den samme siden målet om 2 pr. 1000 ble vedtatt av Stortinget i 2008. Dette fremgår av statistikken som er publisert på politiet.no.

Målet er et nasjonalt mål. Det er ikke et måltall for hvert distrikt, og det har det heller aldri vært. I april behandlet Stortinget et forslag om at måltallet skulle være 2 pr. 1000 i alle politidistrikt, men det ble nedstemt av Ap, SV, MDG og regjeringspartiene. En antydning om at Stortinget er feilinformert ved å skrive at «justisministerens beregninger bør nyanseres og problematiseres» bør de derfor holde seg for gode for.

Tidenes satsing

Politibudsjettene har aldri vært større. Det har aldri vært flere ansatte enn nå, og norsk politi har siden 2013 blitt tilført ca. 2800 nye årsverk. Av disse er i underkant av 1700 politiårsverk, hvor rundt 1500 er tilført politidistriktene.

Jeg ønsker en debatt om i norsk politi hjertelig velkommen, men forutsetter et edruelig forhold til fakta.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Jøran Kallmyr
 2. Debatt
 3. Statistikk

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Hva er sannheten om politidekningen?

 2. DEBATT
  Publisert:

  Hvem tar feil om politidekningen, justisminister?

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Nå nås målet om to politifolk pr. 1000 innbyggere

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Kallmyr og Vedum i full kræsj om politipenger

 5. NORGE
  Publisert:

  Undersøkelse: 10 personer i politiet er blitt tvunget til seksuelle handlinger av en kollega i 2020

 6. NORGE
  Publisert:

  Over 100 personer utvist fra Norge i saker der barn er berørt