Debatt

Nytt Oslo universitetssykehus bør bygges på Gaustad | Per Morten Sandset og Ivar Prydz Gladhaug

 • Per Morten Sandset
  Viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo
 • Ivar Prydz Gladhaug
  Dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus.

Det er avgjørende at den fysiske plasseringen til nye OUS blir i kompetanseklyngeområdet rundt Gaustad.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samarbeidet i medisin om nye metoder og teknologi er stadig tettere mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og det skjer mellom mange fag både innen utdanning og forskning.

Den biologiske forståelsen av sykdomsmekanismer, bruk av avansert teknologi og kunstig intelligens og håndtering av store datamengder er vesentlig fremover for å få til mer persontilpasset diagnostikk og behandling.

Den tradisjonelle legerollen blir allerede utfordret, mange må arbeide på nye måter og vi vil trenge fagfolk med annen kompetanse for å fremskaffe og tolke data.

Ivar Prydz Gladhaug (t.v.) er dekan ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Per Morten Sandset er viserektor for forskning og innovasjon, Universitetet i Oslo.

Universitetet bygger nå Norges mest avanserte universitetsbygg, Livsvitenskapsbygget, på andre siden av ringveien, vis-à-vis Rikshospitalet. Bygget skal legge til rette for utstrakt tverrfaglig forskning og utdanning og bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

Beslutningsgrunnlaget for utbygging av nytt sykehus må inkludere forståelsen av den meget raske utviklingen av det medisinske fagfeltet og den tette koblingen med universitetsmiljøene.

Les også

Etterlyst: Ullevål-rapport som gir ønsket konklusjon

Forutsetning for medisinsk innovasjon

Oslo universitetssykehus fungerer på mange måter som et nav for resten av spesialisthelsetjenesten i Norge. Universitetet utdanner leger med ny kompetanse, men også de nye fagfolkene, som for eksempel molekylærbiologer, biostatistikere og informatikere.

Den fysiske nærheten mellom sykehus og universitetsmiljøene i kompetanseklyngen fra Rikshospitalet til universitetets livsvitenskaps- og informatikkmiljø i Gaustadbekkdalen/Blindern er etter vårt skjønn helt avgjørende for at vi sammen skal kunne løse morgendagens biomedisinske problemer.

Forventningene er store fra politisk hold om at investeringen i Livsvitenskapsbygget skal gi merverdi, både for utdanning og forskning, men også for anvendelse av forskningsresultater som gir ny behandling, samt muligheter for kommersialisering og næringsetablering.

I flere land er det satset stort på innovasjonsdistrikter, rundt Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus utvikles nå Oslo Science City, hvor et avgjørende suksesskriterium er fysisk lokalisering og utstrakt samhandling mellom forskningsmiljøer, sykehus og næringsliv.

Les også

Nedleggelsen av Ullevål sykehus – et identitetstap?

Rikshospitalet må ha regions- og landsfunksjoner

Helt fra fusjonen mellom Rikshospitalet-Radiumhospitalet med universitetssykehusene Ullevål og Aker i 2009, har Universitetet i Oslo vært involvert i planene om nytt Oslo universitetssykehus.

Beslutningen om å bygge nytt sykehus på Gaustad, avvikling av Ullevål sykehus og et nytt storbysykehus på Aker, har ført til stor uro i enkelte fagmiljøer. Som en konsekvens diskuteres nå ikke bare videreføring av Ullevål, men også samling av regions- og landsfunksjonene på Ullevål, med avvikling av dagens Rikshospital.

Dette vil være svært uheldig for det viktige forskningssamspillet mellom universitetet og sykehuset.

Vi ønsker en mest mulig fremtidsrettet løsning for å utvikle norsk medisinsk forskning på høyt nivå, til pasientenes beste. Det er derfor viktig at Rikshospitalet med regions- og landsfunksjonene blir videreutviklet på Gaustad. Det er også en fordel, men ikke avgjørende for undervisning, at sykehuset får lokalsykehusfunksjoner. Med hensyn til sykehustilbudet for Oslos befolkning for øvrig, må demografi, økonomi og andre forhold være avgjørende.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mest lest akkurat nå

 1. NORGE

  Ulykkesbro ble friskmeldt etter at lignende bro kollapset i 2016

 2. NORGE

  Nyhetsstudio: Siste nytt

 3. NORGE

  Bro kollapset i Øyer i Gudbrandsdalen – lastebil og bil er berørte

 4. VERDEN

  Utstøtte Liz Cheney får uventet hjelp. – Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gjøre dette

 5. NYHETSANALYSE

  Putin ville vise Natos grusomheter. Da gikk det helt galt.

 6. OSLO

  Når boligen er på Finn, kan det være for sent å bruke forkjøpsretten