Vår arbeidsgiver er tungt finansiert av statlige midler. Å permittere oss er å svikte samfunnsansvaret. | Fire ansatte ved Teknisk Museum

Safina De Klerk, Rannei Solbak Simonsen, Ageliki Lefkaditou og Sigurd Hunstad er alle ansatt ved Teknisk Museum. De mener museenes samfunnsansvar testes i koronakrisen.

Nå testes museene. Permittere ansatte eller finne nye måter å nå publikum på?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Flere museer velger nå å permittere mange av sine ansatte. Museumsdørene er stengt og inntekter fra publikum har falt bort.

Men betyr det at landets museer, med store statlige bevilgninger i bunn, kan sammenligne seg med frisører, utesteder eller småbedrifter som enten er blitt pålagt eller har sett seg nødt til å stenge?

Tungt finansiert av staten

Landets museer er i stor grad finansiert av offentlige midler. Vår arbeidsgiver, Teknisk Museum, får godt over 60 prosent av sine årlige driftsmidler direkte fra statskassen. Når en bedrift er såpass tungt finansiert av statlige midler, er det betimelig å spørre hvilket samfunnsansvar det gir.

Hvordan skal vi prioritere midler fra skattebetalerne, gitt til oss for å ivareta teknologi-, vitenskaps- og medisinhistorie i Norge og vekke engasjement hos barn og unge? Skal vi nå velge ikke å fylle behovet for de gode historiene, samfunnsaktuelle temaene og spennende eksperimentene som folket hjemme har?

Frode Meinich, direktør ved Teknisk Museum.

Teknisk Museum er et museum med god likviditet, med rundt 25 millioner til disposisjon. Med mange millioner på bok velger museet å permittere den gruppen ansatte som nå kan gjøre mest for å oppfylle vårt samfunnsansvar, nemlig pedagogene.

Arbeidet skaper verdier

I Stortingsmeldingen «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for fremtiden» som ble lagt frem i fjor, er et av de overordnede kulturpolitiske målene at museene må evne å fornye seg. Nå kunne ledelsen i museene bruke sine ansattes kreativitet til å finne nye måter å formidle museene på.

Landets lærere gjør en heltemodig innsats for å finne gode, gratis digitale læringsressurser til alle elevene sine. Også Teknisk Museum burde se sitt ansvar og utvikle gode digitale undervisningsopplegg. Ledelsens unnskyldning om at digital formidling ikke genererer direkte inntekt, vitner om en manglende forståelse av museets samfunnsoppdrag. Vi vet at vårt arbeid skaper verdier!

Permitteringer velter byrden over på de ansatte og et allerede presset Nav-system. Statsministeren kom nylig med en klar oppfordring om å tenke nøye gjennom før man permitterer, og i størst mulig grad holde ansatte i arbeid der det er mulig. I Teknisk Museums tilfelle er det ikke bare mulig, men også svært viktig.

Les også

Her er museene som ikke er «stengt»

Samfunnsansvar og mulighet

Vi kan ikke stå bak vår ledelse i avgjørelsen om å sende skattebetalerne en dobbel regning i en allerede svært presset økonomisk tid. Det er det som skjer når museet velger å permittere ansatte som lønnes av offentlige midler museet allerede har fått utbetalt.

Museer som Teknisk Museum må være sitt ansvar bevisst, både for skattebetalerne og samfunnsoppdraget. Nå har de en gyllen mulighet til å være tilgjengelige for mennesker som higer etter aktiviteter og kunnskap, i en tid der Norge lider av brakkesyke.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter