Debatt

Kort sagt, torsdag 30. januar

 • Debattredaksjonen

IS. Wuhan-viruset. Kina-kritikk. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Trusler vinner, barna taper

Flertallet av norske politikere har satt mange barn i fare ved å akseptere den IS-siktede kvinnens bruk av sin sønn som gissel. Gjentagelses- og modelleffekten gjør at politikere ikke bør gi etter for grusomme trusler. Den IS-siktede kvinnen og likesinnede ler kanskje av norsk svakhet
Sentimentalisme preges av tunnelsyn. Ett barn betyr «alt».

Symbolpolitikkens skylapper fornekter at politikk er avveininger. Vi er 5,3 millioner mennesker, hvert år dør rundt 40.000, flere hundre i første leveår. Var én mor og ett barn verdt et regjeringshavari, omkamper om genpolitikk, miljø, oljeutvinning – og kanskje abortregler? Hvor mange blant dem de skulle kjempe for, gjorde KrF og V nå til tapere? Ensakspolitikk er farlig fordi ingen tar ansvar for de større konsekvensene.

Absolutisme har sannhet som offer. Den tåler ikke virkeligheten. Hvem tror statsministeren er moralsk stolt over at hun torpederte egen livsdrøm? Er det bare én mor og ett barn hun har moralske drømmer om? Hvem har tillit til en utenriksminister som ikke «vet» om en månedslang aksjon har kostet skattebetalerne 1, 10 eller 100 millioner kroner? Eller at det ut fra taushetsplikt ikke kan kommenteres om regjeringen lot seg lure.

Venstresiden gleder seg, men ingen vet om dette mini-jordskjelvet kan ha endret en sikker sosialistisk seier i 2021. Plutselig ble noe annerledes. Når vi våkner, kan en posttraumatisk effekt være at blind sentimentalisme er blitt vanskeligere.

Ole Gjems-Onstad, professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI


Usikkerhet rundt det nye Wuhan-viruset

I Aftenposten 27. januar omtales det nyoppdagede Wuhan-viruset (coronavirus 2019-nCoV). Viruset sprer seg som kjent stadig og har pr. 28. januar forårsaket nærmere 5000 kjente tilfeller og over 100 dødsfall.

Det er naturligvis vesentlig å motvirke ubegrunnet frykt ved nye epidemitrusler. Men like viktig er det å gi helt realistisk, nøktern informasjon.
I avisens omtale sies det at «de aller fleste som har dødd av det nye coronaviruset, ser ut til å være eldre eller svekket av annen sykdom». Dette stemmer ikke med funnene hos de første innlagte pasientene, publisert online i tidsskriftet Lancet 24. januar. Median alder hos døde var 49 år, og bare omkring en tredjedel hadde underliggende sykdom.

Når det gjelder virusets smittsomhet, er denne ennå ikke endelig klarlagt, men det synes å være mer smittsomt enn for eksempel slektningen MERS-viruset. Det som gir grunn til bekymring, er opplysninger som tyder på at nærmest symptomfrie personer kan være smittsomme, i motsetning til det man ser ved SARS- og MERS-viruset. De sistnevnte virusene kan også smitte gjennom aerosoler i luft, særlig i forbindelse med inngrep som intubering og bronkoskopi i sykehus. Det gjelder muligens også det nye viruset.
Det er også et ubehagelig faktum at vi hittil hverken har vaksine eller effektive medikamenter mot noe coronavirus.

Stig S. Frøland, professor i medisin


Usanne påstander om Kina

Torbjørn Færøviks ferske kronikk om Kina og hvordan Norge bør forholde seg til de mulighetene landets vekst frembringer, inneholder hele seks ukorrekte påstander.

Kina er ingen global totalitær trussel eller opptatt av rangering eller suverenitet. Dette er uttrykt eksplisitt av president Xi ved flere anledninger. Kina truer ikke små eller mellomstore land, snarer tvert imot. Belt & Road-initiativet er et bevis på det. Ambassadør Gui i Sverige blander seg ikke inn i landets politiske debatt, kun fremholder at det er en Kina-fiendtlig dekning i svenske medier. På Kinas sosiale medier kan alle til enhver tid skrive hva de vil, inkludert kritikk til styresmaktene. Den 18. kongressen i 2017 fjernet kun tidsrammen for presidentens tid, og det sies ingenting om livstid. Brubyggerne gjorde en fantastisk jobb. Klage fra Statens Vegvesen er tilbakevist og akseptert. Ingen ekstra kostnader for Norge.

Dette til opplysning, for balansens skyld.

Thore Vestby, Drøbak


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Barn
 3. IS
 4. Virus
 5. Wuhan

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 21. januar

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 20. januar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 19. januar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 18. januar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, søndag 17. januar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 15. januar