Oslo kan ikke trekke E18-stigen opp etter seg | Eirik T. Bøe og Njål Vikdal

Asker og Bærum har behov for den samme byutviklingen som Oslo har fått, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser E18 ved Ramstadsletta.

Vi forventer langsiktig og seriøs byutvikling i hele Oslo-regionen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

En fornyet E18 er nødvendig for at Asker og Bærum skal få samme byutvikling som Oslo har fått.

Oslo kan ikke trekke opp E18-stigen etter seg og la oss sitte igjen med dagens «monstervei».

Les også

Her er uenighetene som kan velte Oslopakke 3

Behov for samme byutvikling

Oslo har fått god byutvikling på Rådhusplassen, Jernbanetorget, Gamlebyen, Vålerenga og Bjørvika ved å flytte «monsterveien» E18 inn i tunnel under Oslo. En byutvikling som har fjernet kø, støy og støv på byplan og gitt plass på overflaten til en menneskevennlig storby.

Dette har vært finansiert av Oslo og Akershus i fellesskap under forutsetning av at E18 også skulle bygges i Asker og Bærum.

Asker og Bærum har behov for den samme byutviklingen som Oslo har fått. Det forutsetter at E18 går under bakken på Høvik, Sandvika og i Asker, og at veien senkes og støydempes på resten av strekningen.

Dette er i tråd med statlige og regionale føringer for fortetting av befolkningsvekst, boliger og arbeidsplasser nær kollektivknutepunkter i Oslo og i de regionale byene rundt Oslo.

Les også

Etter 19 år løsner det for Filipstad – milliarder til lokk på plass

Er nødvendig

Fornebu skal bli en by på størrelse med Hamar med 25.000 mennesker og 30.000 arbeidsplasser. Det krever mer enn Fornebubanen.

Varer og tjenester skal leveres, og transport mot sør og vest må bedres. Østre Bærums bomiljø og skoleveier trenger også tunnel fra Bekkestua og ny bussterminal på Lysaker, slik at bussene slipper å stå i bilkøer i Østre Bærum.

E18 i tunnel under Asker og nye bussveier og busstasjon er nødvendig for byutviklingen av Norges åttende største kommune og for at transportveksten skal skje med kollektiv, sykkel og gange.

Mål om nullvekst i biltrafikk

Nye E18 er ikke et monster som skal pumpe flere biler inn i Oslo. Nye E18 skal temme monsteret. Den består av mange delprosjekter som bidrar til å nå regionens mål om nullvekst i biltrafikken.

Nye E18 er et prosjekt for byutvikling ved å flytte deler av E18 under bakken.

Det er et prosjekt for å redusere biltrafikk på villa- og skoleveier. Det er et prosjekt for å slippe frem bussen. Det er et prosjekt for bedre bussterminaler på Lysaker og i Asker.

Det er et prosjekt for å gjøre det enklere å sykle mellom Oslo og Asker.

Det er et prosjekt for mer effektiv avvikling for næringstrafikken.

Nye E18 er ikke et monster som skal pumpe flere biler inn i Oslo. Nye E18 skal temme monsteret.

Asker og Bærum Venstre deler både Oslo byråds og Viken fylkesråds bekymring for omfanget av veien i Asker og Bærum. Politikerne i Asker og Bærum ønsker å redusere antall felter både i tunnel og på bakkeplan, men møter faglige innvendinger fra Statens vegvesens og EUs dimensjoneringskrav. Her bør Oslopakke3-partnerne finne løsninger for å redusere det offentliges kostnader og redusere innbyggernes bompenger.

Stoppe ved Oslos grenser?

Gjennom Oslopakkene er Oslo blitt endret og utviklet ved at E18 er temmet med tunneler og lokk som har muliggjort en grønn, forurensnings- og støyfri byutvikling – i Oslo.

For Asker og Bærum Venstre gir det ingen mening at byutviklingen av E18 nå skal stoppe ved Oslos grenser.

Oslo kan ikke trekke E18-stigen opp etter seg. Vi forventer langsiktig og seriøs byutvikling i hele Oslo-regionen.