Kort sagt, mandag 13. mai

Statsminister Solberg svarer Ap-leder Støre om norsk arbeidsliv. Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Nedbygging av kolonihagene. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det trygge arbeidslivet skaper vi sammen, Jonas!

Vi trenger både folk i arbeid og gründere som er villig til å satse pengene og tiden sin på å skape flere norske jobber. Dette henger sammen og er ikke en motsetning.

Ni av ti nordmenn trives på jobben. Arbeidsledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Antallet ansatte i midlertidig stilling har falt med 10.000 det siste året. Vi er bedre rustet for et grønt, mangfoldig og trygt arbeidsliv nå.

På tross av Arbeiderpartiets svartmaling går mye i riktig retning, selv om alt selvsagt kan bli bedre.

I et debattinnlegg i Aftenposten påsto Ap-leder Jonas Gahr Støre at jeg er bekymret for de rikeste. Han mener jeg sa det i debatt mellom oss på Spekterkonferansen for en tid tilbake. Det er ikke riktig. Det jeg sa var: «Og så må vi la være å ha et fokus som jeg syns er ganske ensidig – nemlig å kritisere alle som tjener penger, alle som skaper noe nytt. Vi må forstå at nye ideer og nye bedrifter ofte betyr at noen har tjent penger på veien. Vi ønsker jo nettopp flere lønnsomme bedrifter.»

Det mener jeg. Vi kommer til å trenge flere jobber, og vi trenger flere i jobb. Derfor jobber vi med et integreringsløft, en inkluderingsdugnad og med kompetansepolitikk. Et systematisk arbeid overfor grupper som henger etter.

Historiefortellingen fra deler av venstresiden er at pilene peker i feil retning – de som investerer og utvikler norske jobber er blitt fiender. Det er en historiefortelling jeg ikke tror folk kjenner seg igjen i og en konflikt vi ikke trenger. Vi trenger alle ledige hender for å skape flere jobber og bygge et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden.

Erna Solberg, statsminister (H)


Nord-Atlanteren må holdes!

Kontroll over Nord-Atlanteren er fundamentalt for Norges sikkerhet. Eldar Berli overser dette premisset for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i et innlegg 8. mai. God situasjonsforståelse og muligheten for forsterkninger i krig er avgjørende. Derfor prioriterer regjeringen i første fase av oppbyggingen av Forsvaret nye overvåkingsfly, nye ubåter, nye kampfly og styrking av E-tjenesten. Dette er kritiske kapasiteter for NATO og vårt nasjonale forsvar.

Langtidsplanen for Forsvaret representerer kontinuitet i norsk sikkerhetspolitikk. Forsvaret av Norge hviler fortsatt på NATOs kollektive forsvar. Det har ivaretatt vår selvstendighet i 70 år.

Det er en krevende oppgave å gjenoppbygge alle forsvarsgrenene samtidig etter mange år med nedbygging. Prioritering er nødvendig. 52 nye F35 er en formidabel krigsmaskin, som i fredstid ivaretar suverenitetshevdelse, overvåking og etterretning. Kontroll over luftrommet er også avgjørende for hærens evne til å gjennomføre operasjoner på bakken.

Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann Høyre


Er det ikke uunngåelig at kolonihagene i Oslo nedbygges?

Professor Erling Røed Larsen har tatt til orde for at Oslos ulike kolonihager kan bygges ned til fordel for boligbygging. Trolig en nødvendighet, skal Oslos befolkning kunne vokse som planlagt.

Det har lenge vært et stort press på Oslos få gjenværende lunger. Selv Frognerparken er betydelig redusert fra sitt opprinnelige omfang. Når alle andre grønne lunger er under press, hvorfor skal kolonihagene vernes?
Men Oslos befolkning må nødvendigvis ikke vokse sterkt. Det å samle museer og statens sentraladministrasjon innenfor Oslos bompengering, er skjebnevalg som kan endres.

Her er det også penger å spare. Det nye regjeringskvartalet blir om lag tre ganger så dyrt som det kunne ha blitt, hvis man heller valgte å flytte ut av bykjernen.

Våre rikspolitikere, burde ikke ønske/akseptere at hovedstadsområdet må stå for brorparten av vår befolkningsvekst. En politikk som medfører at kolonihagene trolig ryker, før eller siden.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.