Billigere klær er akkurat det vi ikke trenger | Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson

Klær og tekstiler utgjør en vesentlig andel av belastningen på jordens miljø og klima, skriver innleggsforfatterne.

Bedre og dyrere klær er det viktigste virkemiddelet for å få økonomi i bransjen og lengre levetid på klær.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Nye regler for moms og toll for klær har vært tema, med fokus på norsk butikkdød som en følge av statsbudsjettets gavepakke til utenlandsk netthandel. Det som ikke diskuteres, er de alvorlige følgene for klima og miljø.

Ingun Grimstad Klepp er seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Oslo Met.

Klær og tekstiler utgjør en vesentlig andel av belastningen på jordens miljø og klima. Dette gikk opp for mange i vår da FN-organet UNCTAD ga ut en rapport om temaet. Et hovedproblem er den eksplosive veksten i mengden klær, som bunner i en internasjonal fri flyt med svært lite regulering. Hva gjør regjeringen i en slik situasjon: Foreslår enda billigere klær fra utenlandske nettselskap! Hurra!

Skyver grønne løsninger foran seg

Vi er blitt vant til at regjeringen skyver de grønne løsningene foran seg, men et sted burde vel grensen gå? På NRK.no diskuteres endringene i moms og toll, og direktør Harald Andersen i Virke Handel er bekymret. «En jakke du for eksempel kjøper fra en utenlandsk netthandelsplattform for 3000 kroner i dag, blir 321 kroner billigere fra første april neste år».

Tone Skårdal Tobiasson er journalist, redaktør og forfatter.

Aftenposten følger opp med førstesiden 9. oktober med overskriften «Frykter butikkdød med nye tollregler». Enda verre blir det i lederen torsdag 10. oktober. Den avsluttes med at «Tollmurer er i prinsippet uheldig i en verden med land som bør handle mer, ikke mindre, med hverandre».

Ja vel, bør vi det? Enda billigere klær vil selvsagt føre til at vi «handler mer», men hvorfor bør vi det når klær er av de mest forurensende produkter vi kan produsere, og klesskapene allerede er overfylte?

Hvorfor kan en avis, som oppfatter seg selv som ansvarlig, skrive noe slikt uten så mye som å nevne mulige uheldige konsekvenser av enda billigere klær?

Overproduksjonen må stoppes

Det er en økende erkjennelse av at reduksjon i miljøbelastningene fra klessektoren må skje gjennom at overproduksjonen stoppes. Dette er også resultatet i en ny rapport fra SIFO om reparasjonstjenester.

Forbrukere og bransjen er enige om at bedre og dyrere klær er det viktigste virkemiddelet for å få økonomi i bransjen og lengre levetid på klær. Her trengs det gode virkemidler som forslaget fra Fremtiden i våre hender om en miljøskatt, tilsvarende flyseteskatt. Vi trenger å diskutere slike og andre forslag for å få miljø- og klimabelastningene ned.

Vi trenger en presse som tar miljø på alvor, som evner å bringe miljøspørsmål inn i de diskusjoner der de hører hjemme. Men enda mer trenger vi selvsagt at miljøengasjement omsettes i miljøpolitikk, og at denne omfatter de spørsmål som mest påvirker miljøbelastningene, slik som kjøp og salg av varer og tjenester.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.