Debatt

Svaret er ikke å opprettholde de ørsmå tingrettene | Tor Langbach

 • Tor Langbach
  Tor Langbach
  Tidligere direktør i Domstoladministrasjonen
Tor Langbach er tidligere direktør i Domstoladministrasjonen.

Svaret er at politikere bør benytte den prosessen vi nå er inne i til å forbedre og utvikle lokale justistilbud.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Så har Domstolskommisjonen kommet med sin delutredning om domstolsstruktur, som anbefaler en reduksjon i antall tingretter. Sentrale politikere reagerte spontant, uten å ha lest én side av en utredning 20 mennesker har jobbet med i over ett år, på noe som oppfattes som atter et sentraliseringsforsøk, og lokale politikere kjemper for å berge lokale statlige arbeidsplasser.

Det er synd at politikerne reagerer ut fra en ryggmargsrefleks. Hvordan et rettssystem er organisert, er viktig og har konsekvenser for folk, men reiser helt andre problemstillinger enn justeringer av fylker og kommuner og politiets responstid. Og reisetid er av liten interesse den ene gangen i løpet av livet folk flest må i tingretten.

Les også

Kommisjon vil slå sammen tingretter i samtlige fylker

Trenger lokalt tilbud

Folk flest vil nemlig helst slippe å havne i tingretten. Det de trenger, er et lokalt tilbud, der de kan få informasjon og forklaringer, hjelp til å sette opp en klage og mulighet for å få en rask og billig avgjørelse som bygger på gjeldende norsk rett.

Dagens lokale tilbud er forliksrådene, som i årevis har fått massiv kritikk for manglende kvalitet – og derved manglende rettssikkerhet. Ingen har gjort noe med forliksrådene, de er jo billige i drift.

En utfordring for politikere som ønsker å mene noe gjennomtenkt om justissektorens organisering og tilbud, er heller å rette blikket mot det vi kaller den sivile rettspleie på grunnplanet, som for folk flest faktisk er det viktigste. Det er nødvendig å tenke helhetlig på hvordan justissektoren kan tjene folk flest.

Les også

Domstolskommisjonen: Vi trenger større rettskretser | Yngve Svendsen

Etabler alternativer

Det politikere bør tenke over i stedet for å kaste seg ned i skyttergravene, er hvilke alternativer som kan etableres for å gi et slikt tilbud til folk når antallet tingretter reduseres.

Rettssystemet er i dag ikke praktisk tilgjengelig for alle. Hvis du har fått et forelegg på et par tusen kroner, blir det lett til at du vedtar det, når du vet at det vil bety 25 mils transport og en dags tapt arbeidsfortjeneste å bringe det inn for tingretten, slik det er veldig mange steder i dag.

Og har du et erstatningskrav på 50.000 kroner, vet du at advokatutgiftene ved å fremme kravet for tingretten vil overstige kravet, og at forliksrådet ikke har juridisk kompetanse til å vurdere kravet etter norsk rett.

Lokale justistilbud

Svaret er ikke å opprettholde de ørsmå tingrettene. Svaret er at politikere bør benytte den prosessen vi nå er inne i til å forbedre og utvikle lokale justistilbud.

Det kan skje ved å ta utgangspunkt i forliksrådene og konfliktrådene, trekke inn andre justisrelaterte virksomheter, ansette en jurist til å lede dette og derved tilføre den nødvendige faglige kompetansen.

Ulike modeller for dette har vært diskutert i mange år, og utvikling av slike sentre har vært tatt med i Arbeiderpartiets program.

Så utforsk heller mulighetene, fremfor å prøve å sementere en domstolsstruktur som utvilsomt er gått ut på dato.

Les også

 1. Domstolenes uavhengighet må sikres | Hans Petter Graver

 2. Domstolene skal ivareta rettssikkerhet og forhindre maktovergrep. Det er det debatten om ny domstolsstruktur må handle om. | Den norske Dommerforening

 3. Det er for mange små tingretter. Men Norge har fått sentraliseringsallergi. | Andreas Slettholm

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Domstolene
 2. Debatt