Debatt

Kort sagt, onsdag 30. mars

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Foreldrepermisjon. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ulønnet permisjon – til beste for barnet?

Nye tall fra Nav viser at mange mødre ønsker mer tid med ettåringene sine. Hormoner under graviditet, fødsel og amming endrer morens psyke. Symbiosen mor-barn forsvinner ikke brått etter Navs uker. Pappaperm er viktig, men fedre flest tar pent det å være nr. to i starten. For slik har biologien og evolusjonen villet det.

Likestillingslovens paragraf 5 gir rett til positiv diskriminering ved svært ulike forhold. EØS’ barselregulativ 92/85 krever en større andel til mor. Navs tall viser at også fedre vil øke mødrekvoten.

Med få unntak har ikke ettåringer godt av å gå i barnehage. Den intense tilknytningen til de nærmeste skal i den perioden bygge «basic trust», en grunnmur av tillit som blant annet styrker evnen til å regulere følelser og knytte seg trygt til andre.

Mange ettåringer har høyt nivå av stresshormonet kortisol mens de er i barnehagen. Hva gjør dette med dem? Fagfolk begynner å stille spørsmål om det kan bidra til at stadig flere sensitive barn diagnostiseres med ADHD, og at stadig flere er skolevegrere?

Ja visst er arbeidslinje, karriere og pensjon viktig! Men tre måneder utgjør en ørliten del av et arbeidsliv. Litt lenger foreldrepengeperiode vil være mer rettferdig sosialt. Dette kan delfinansieres ved blant annet færre dobbelt så dyre småbarnsplasser og mindre fravær på grunn av syke barn.

Stadig flere partier – også innen regjeringen – ønsker endring. Tredeling er bra, men delene bør ikke være like.

Gro Nylander, lege dr. med, forfatter av boken «Mamma for første gang»

Trine Klette, dr.philos., tilknytningsforsker

Bjørn Lande, psykiater og psykoanalytiker


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Barn
  3. Ukraina
  4. Krigen i Ukraina