Kort sagt, fredag 14. januar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kreftstudie. Egypt. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Haukeland Universitetssykehus gransker seg selv

Aftenposten skriver 7. januar om kreftstudien Norwait. Der uttaler Ingrid Smith, seksjonsleder for Pasientsikkerhet ved FoU-avdelingen ved Haukeland (HUS), at kirurgene skulle ha tatt bilder av endetarmen.

I studiegodkjenningen ble kravet forsterket. Men HUS har neppe skjønt hvorfor bilder skulle tas. Bilder er nødvendig når andre forskere selvstendig vurderer om kreften er gått helt tilbake. Det vitenskapelige ligger i bildene, uten er studien ødelagt. Det andre sykehus skjønte, gikk HUS forbi. HUS har drevet forskningsetisk uaktsomt, grovt fordi pasienter rammes.

Hva sier HUS-rapporten om manglende bilder? Det skyldtes at nødvendig endoskop ikke var tilgjengelig. Koloskop finnes i mengder, de brukes av kirurger på alle sykehus.

I rapporten står det at den manglende bildedokumentasjonen ble forsøkt kompensert ved at to gastrokirurger undersøkte pasienten. Kan slikt lykkes? Nei.

HUS brukte ikke fagpersoner i rapporten. De fant avvik, blant annet fire feilinkluderte, men ikke at 16 pasienter hadde vedvarende kreft. De så også at bilder manglet.

Det negative dempes så! De som slapp operasjon, var «godt fornøyd med oppfølgingen de har fått ved Gastrokirurgisk avdeling». Pasienten som modig sto frem før jul, blir ikke omtalt.

HUS inkluderte mer enn tre ganger så mange som beregnet. Hvorfor svarer ikke HUS på. Varslerne, som også startet studien, har all dokumentasjon, som HUS.

Norsk kreftkirurgi er i verdenstoppen, og tilliten er høy. Skandalen er alvorlig. Den kan sette kirurgien i dårlig lys. Pasienter kan kvie seg for å delta i studier og forskere for nødvendige studier.

Hans H. Wasmuth, initiativtager til Norwait-studien, spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, dr.philos.


Egypt er ingen bananrepublikk!

Jeg ble overrasket over en reportasje om mitt land, Egypt, publisert i Aftenposten 28. desember 2021, skrevet av Aftenpostens korrespondent i Midtøsten,
Hanne Christiansen. Artikkelen har tittelen «Bloggeren koster Egypts president millioner av dollar».

Jeg antar at fordi korrespondenten er stasjonert i Tyrkia, som har et spent forhold til Egypt for tiden, tok hun seg den friheten å kritisere Egypts president angående avgjørelsen i en rettssak.

Forfatteren synes å ha meget overfladisk kunnskap om Egypt. Egypt er ingen bananrepublikk! Det er et land med 7000 års sivilisasjon, det har institusjoner og er en rettsstat. Landet respekterer også prinsippet om maktdeling mellom den utøvende, den lovgivende og den dømmende makten.

Korrespondenten synes å være misfornøyd med en rettsavgjørelse. Det får forbli hennes sak. Men jeg tror ikke hun er i posisjon til å dømme dommerne. Har hun lest dommen eller noe annet dokument fra rettssaken?

Artikkelen hennes inneholder en mengde feilinformasjon, og via Aftenposten sprer den løgner og misoppfatninger om den arabiske republikken Egypt.

Hun hevder for eksempel at president Al Sisi «tok makten i et militærkupp». Realiteten er at president Al Sisi kom til makten i 2014 gjennom frie valg som ble overvåket av internasjonale observatører, altså var det ikke via et kupp. Det kan man for eksempel se i erklæringen 29. mai 2014 fra Robert Goebbels, lederen for EU-parlamentet, som handler om det egyptiske presidentvalget i 2014 da president Al Sisi ble valgt.

Jeg kunne tatt for meg hele listen av alvorlige feilpåstander i den nevnte artikkelen, men grunnen til at jeg skriver er å si at Egypts ambassade og ambassadør i Norge er tilgjengelige for informasjon om hvilken som helst sak som kan være av interesse.

Jeg tror Aftenpostens korrespondent burde ha lest mer om Egypt og de utviklingene landet går gjennom, før hun skrev en slik artikkel i en renommert avis som Aftenposten.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.

Amr Ramadan, Egypts ambassadør til Norge