Hvordan skal Norge bidra til å sikre Europa nok energi samtidig som vi lykkes med energiomstilling?

Verdens oppmerksomhet har snudd 180 grader på 180 dager. Fra klimakrise til forsyningskrise. I realiteten er dette én og samme krise, skriver Anders Opedal. Bildet viser Johan Sverdrup-feltet.

Det haster. Vi må bruke tiden godt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det skapt et grunnlag for industri, vekst og velstand gjennom vannkraften. Med oljen kom muligheten til å utvikle en ny offshoreindustri med utspring i flere hundre års verksteds-, verfts- og skipsfartstradisjoner.

Nå står vi i et nytt tidsskifte. Nå legges rammene for samarbeidet i det neste kapittelet av det grønne skiftet.

Klima og forsyning er én og samme krise

I mai 2021 presenterte det internasjonale energibyrået (IEA) et scenario for netto nullutslipp innen 2050, for å begrense global oppvarming til 1,5 grad.

FNs klimapanel (IPCC) presenterte i august den sjette hovedrapporten om klimaendringene – og FNs generalsekretær António Guterres erklærte «kode rød».

I bakgrunnen ulmet en energikrise under utvikling.

Et vindstille og tørt sommerhalvår i Europa rammet produksjonen av fornybar vind- og vannkraft. Samtidig ga en rekordvarm sommer et uvanlig stort forbruk av elektrisitet.

Fra høsten 2021 fikk vi et energisystem i alvorlig ubalanse – med skyhøye priser for gass og elektrisitet. Så kom vinteren og invasjonen av Ukraina med store, tragiske menneskelige konsekvenser og uoversiktlige energi- og geopolitiske følger.

Verdens oppmerksomhet har snudd 180 grader på 180 dager. Fra klimakrise til forsyningskrise.

I realiteten er dette én og samme krise.

Løsningene er allerede tilgjengelige

Klimakrisen kan vanskelig løses uten å sikre forsyning av energi til en pris folk kan betale.

Verden trenger radikalt mye mer fornybar energi, løsninger for å redusere klimagassutslipp fra industri og samfunn og en forsvarlig nedtrapping av fossil energi.

Heldigvis er løsningene allerede tilgjengelige.

Norge har bygget teknologi, kompetanse og kapital. Det handler om vilje til raskt å drive frem rammeverk for det nødvendige skiftet.

I et samspill vil politikk, næringsliv, industri og samfunn kunne skape mulighetene som må til.

Konkrete prosjekter

Equinor kjenner et stort ansvar for å bidra. Derfor legger vi frem en plan for vårt bidrag i energiomstillingen for vår generalforsamling.

Handlingsplanen viser konkrete prosjekter som de neste årene vil bidra til at vi oppnår våre mål for utslippsreduksjoner i 2030, på veien mot vår ambisjon om klimanøytralitet i 2050.

Planen er konkret, målbar og støttes av vår strategi som omsetter våre ambisjoner til handling.

Dette tiåret er avgjørende. Derfor legger planen særlig vekt på tiltak frem mot 2025 og 2030.

Vi vil rapportere årlig om vår fremgang.

Energiomstillingsplanen viser hvordan Equinor skal være et relevant selskap også de kommende tiårene. Den inviterer til dialog, samarbeid og forhåpentlig tillit.

Planen viser åpenhet og vil bli utfordret. Vi tar i bruk scenarioer fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC).

Vi aksepterer usikkerhet og uenighet og ber om tilbakemelding på områder der vi har behov for at vi blir tydeligere og har mer å lære.

Produksjonskutt nå vil være uansvarlig

Vi utfordres til å sette mål om absolutte kutt i utslipp fra andres bruk av energien vi produserer, tidligere enn vårt mål for 2050. Skal vi redusere andres utslipp på kort sikt, må det skje ved kutt i vår produksjon.

På kort sikt er ikke alternativer som hydrogen tilgjengelige i stor skala. Med dagens forsyningskrise og behovet for olje- og gassproduksjon med lavest mulige utslipp mener vi produksjonskutt nå vil være uansvarlig.

Verden har ikke bare et enormt behov for tilgang på energi, men er avhengig av en forsvarlig omstilling om den skal skje uten for store omkostninger.

Vårt avgjørende bidrag for å begrense andres utslipp er derfor gjennom vekst i fornybar, storskalaløsninger for CO₂-transport og -lagring og utvikling av nye utslippsfrie energibærere, som hydrogen.

Innen 2030 har vi som ambisjon at våre utslipp knyttet til egenprodusert olje og gass reduseres med 50 prosent, sammenlignet med 2015-nivå.

Vekst i fornybar og reduksjon av utslipp gjør oss i stand til å møte ambisjonen om å redusere karbonintensiteten fra energien vi leverer med 20 prosent i 2030 og 40 prosent i 2035, inkludert utslipp fra bruk av våre solgte produkter.

En forsvarlig energiomstilling

Den 14. juni er det 50 år siden Stortinget vedtok opprettelsen av Statoil. Som Equinor har vi utformet en industriell strategi for å være et ledende selskap i det grønne skiftet.

Innen 2030 vil fornybarporteføljen vår bli 30 ganger større enn i dag. Vi forventer at mer enn 50 prosent av årlige bruttoinvesteringer vil gå til fornybarprosjekter.

Vi skal levere lavkarbonløsninger som hydrogen og karbonfangst og -lagring som bidrar til at også andre kan kutte utslipp.

Vi skal forbedre vår olje- og gassportefølje for å understøtte en forsvarlig energiomstilling.

Vi ønsker å bruke vår erfaring, kompetanse, kapital og våre fortrinn til å skape fremtidens energiløsninger, i tett samspill med myndigheter, de ansattes foreninger og industri. Men det haster.

«Forskjellen på det mulige og umulige er et spørsmål om tid», sa Arve Johnsen, som var første konsernsjef i Statoil. Nå har vi dårlig tid.