Debatt

Når offentlige sykehus oppgir ventetider som ikke er reelle, undergraves alternativene | Fagermoen og Loennecken

  • Per Helge Fagermoen, administrerende direktør Volvat-gruppen
  • Christian Loennecken, sjeflege Volvat-gruppen
For å møte fremtidige utfordringer på en offensiv måte, trenger vi en helsetjeneste der vi har både offentlige og private sykehus – som kan utfordre, inspirere, lære av og hjelpe hverandre, skriver innleggsforfatterne.

Pasientene betaler prisen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I den senere tiden har flere medier omtalt at ventetidene som oppgis ved de offentlige sykehusene, ikke er reelle.

Anne Kjersti Befring ved UiO uttaler at dette føyer seg inn i en langvarig praksis med juks i de offentlige sykehusene.

Det er selvfølgelig verst for pasientene dersom ventetidene som oppgis ved de offentlige sykehusene ikke er reelle.

Vi er tilhengere av en offentlig styrt og finansiert helsetjeneste. Samtidig er vi sikre på at pasientene og det norske velferdssamfunnet er best tjent med at det finnes alternativer til de offentlige sykehusene og at vi har et godt samarbeid mellom offentlig og privat drevne sykehus.

Her ligger det et stort uutnyttet potensial.

Byråkratiets makt

Helse- og omsorgsdepartementet både eier og finansierer de regionale helseforetakene. Disse blir dermed sentrale premissleverandører til departementets virkelighetsforståelse og vurderinger.

Slik blir de regionale helseforetakenes egne oppfatninger lagt til grunn for politikkutforming og rammebetingelser i sektoren.

Det fører til mindre dynamikk og trangere rom for oss som skal bidra som alternative ressurser til de regionale helseforetakenes egne sykehus.

Vi blir stadig flere eldre. Flere lever lenger med kroniske og livsstilsrelaterte lidelser. En endret befolkningssammensetning og fallende oljeinntekter gjør imidlertid at personelltilgangen og finansieringen av helsetjenestene er under sterkt press.

Dette er utfordringer som er så store og omfattende at vi må legge ideologisk polemikk til side og finne gode, pragmatiske og bærekraftige løsninger.

En av løsningene er å finne en bedre arbeidsfordeling og gode samarbeidsformer mellom offentlige og private sykehus.

Det handler til syvende og sist om samfunnsøkonomi, og det økende behovet for helsetjenester krever at vi bruker den samlede kapasiteten best mulig.

Private sykehus – en viktig ressurs

For å møte fremtidige utfordringer på en offensiv måte, trenger vi en helsetjeneste der vi har både offentlige og private sykehus – som kan utfordre, inspirere, lære av og hjelpe hverandre.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har sett dette.

Han har derfor vært tydelig på at de regionale helseforetakene skal styrke samarbeidet med private sykehus. Han har også innført ordningen med fritt behandlingsvalg.

Det er bra. Men når de offentlige sykehusene oppgir ventetider som ikke er reelle, undergraves alternativene. Dette er svært beklagelig, spesielt for pasientene.

Det er helseutfordringer nok for oss alle. For Volvat er det et samfunnsansvar å bidra til å realisere Bent Høies visjon om pasientens helsetjeneste.

Men den må også være bærekraftig, og vi må bruke de samlede ressurser slik at vi får best mulig helsetjenester til befolkningen.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag fra oss:

Les også

  1. Kortere ventetid for pasientenes skyld | Bent Høie

  2. Gi meg helsekø og ventetid | Kaveh Rashidi

Les mer om

  1. Helse