Det iranske regimet sykeliggjør de som demonstrerer. Det er forkastelig.

Vi kjenner til at flere ungdommer er blitt drept av revolusjonsgarden i Iran, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser demonstranter utenfor det iranske konsulatet i Istanbul, Tyrkia.

All misbruk av psykiatriske diagnoser er noe vi må kjempe imot.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det iranske regimet har i 43 år systematisk undertrykt kvinner. Den siste tiden er fredelige demonstranter blitt møtt med alvorlig vold, kidnapping, tortur og mishandling.

Vi erfarer at ungdommer helt ned i 16-årsalderen blir drept av det iranske regimet fordi de tenker annerledes.

Sårede ungdommer blir transportert med ambulanse til fengsel eller psykiatriske sykehus. Ifølge Irans utdanningsminister blir arresterte studenter ført til «psykologisentre» for å endre sin «antisosiale» oppførsel der eksperter gjør jobben sin, slik at elevene kan komme tilbake til skolemiljøet etter at de er omskolert.

Et grovt misbruk av faget

Vi kjenner personlig til at psykisk sykdom har vært brukt som forklaring på dødsfall blant de unge iranske kvinnene. Tenåringen Nika Shahkaramis dødsfall skal ifølge iranske myndigheter ha vært selvmord.

All misbruk av psykiatriske diagnoser for å opprettholde et totalitært regime gjennom å sykeliggjøre de som protesterer, må vi kjempe imot på de måter vi kan. Det er forkastelig og et grovt misbruk av faget.

Det tragiske og brutale som skjer i Iran, bidrar i tillegg til ytterligere stigma og diskriminering av mennesker med psykiske lidelser.

Verden snur ikke ryggen til Iran

Alle helseprofesjoner må engasjere seg i kampen for menneskerettigheter og vise solidaritet med dem som er ofre for undertrykking. Men vi må også engasjere oss videre med tydelige stemmer og støtte til dem som fører kampen i Iran, og til dem som deltar fra Norge.

Videre må vi ta imot dem som på grunn av sin politiske overbevisning, blir nødt til å reise fra et voldelig og undertrykkende regime.

Et iransk ordtak lyder slik: «Små dråper skaper til slutt et hav.» Hvis vi står sammen og støtter det iranske folket i deres frihetskamp, blir vi til slutt et hav av mennesker som roper «Kvinne, frihet og liv». Da forstår det iranske regimet at verden ikke snur ryggen til de grusomme handlingene de begår mot sitt folk.

Menneskerettigheter og psykiatri henger tett sammen. Mennesker med psykisk sykdom er ofte de som er mest utsatt for brudd på menneskerettigheter når det er krig eller opprør mot diktatoriske regimer. Vi må derfor bidra med å dokumentere etiske brudd knyttet til bruk av psykiatriske diagnoser for å forfølge og internere mennesker.