Debatt

Lisens til å stjele?

  • Oslo
  • Psykiater
  • Overlege
  • Forf>
  • Av <forf>hans Olav Fekjær<
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Formildende omstendigheter. Den amerikanske jus-professoren John Kaplan skriver i sin bok "Heroin — the Hardest Drug" at heroinbruk slett ikke har bare ulemper: "I bunn og grunn gir det deg lisens til å stjele".Det bekreftes på nytt når Aftenposten 5.9. kan fortelle at Høyesterett har halvert straffen til en vinningsforbryter som har 30 tidligere dommer, fordi han var stoffmisbruker. Dommen er heller ikke enestående - flere norske domstoler har gitt redusert straff med samme begrunnelse.Det er en utbredt oppfatning at bruken av opiater (som morfin eller heroin) får lovlydige mennesker til å begå forbrytelser. Men en stor norsk studie ("Høna eller egget?", SIFA 1995) viste at av 1504 kriminelle sprøytemisbrukere hadde 68 % vært arrestert minst ett år før de satte sin første sprøyte.Troen på at rusproblemer i hovedsak er bestemt av en biologisk determinisme som ikke påvirkes av ytre faktorer, er svekket av flere typer forskning. Mange har trodd at narkomane (og alkoholikere) bruker en fast daglig dose og så skaffer de nødvendige inntekter for å skaffe denne faste dosen. Men bl.a. norske forskere har avkreftet dette, og konkluderer slik: "Europeiske studier av individenes anskaffelse av penger og rusmønster har konkludert med at årsakskjeden er slik at pengene de har, bestemmer hvor mye stoff de kjøper og bruker, ikke omvendt".Flere titalls studier har tilbudt rusmisbrukere penger eller verdikuponger ("vouchers") for å holde seg rusfrie i noen uker eller måneder. En stor del, gjerne rundt halvparten, velger da å være rusfrie.Dette betyr ikke at det er lett for misbrukerne å leve et "normalt" og rusfritt liv. De fleste av dem har fra tidlig alder hatt store funksjonsproblemer, både sosialt og med hensyn til utdanning og yrkesliv. Derfor er det viktig å by dem behandling med sikte på (re-)habilitering. Men at domstolene lar stoffmisbruk være formildende omstendighet ved vinningsforbrytelser, er formodentlig like uklokt som at samlivspartnere tilgir hensynsløs adferd hvis den er foretatt i fylla: En må regne med at det øker risikoen for gjentagelser.Å fjerne alibifunksjonen betyr gjerne å fjerne et viktig motiv for rusbruk. Det er neppe gunstig å utdele "lisenser" til vinnings- eller voldsforbrytelser.

Les også

  1. Skal stoffmisbruk gi nedsatt straff?

  2. - Høyesterett undergraver Stortinget

  3. Slapp fengsel fordi han var narkoman

Les mer om

  1. Debatt