Regulere og legalisere cannabis? Her er erfaringene fra Uruguay.

Motivet for lovendringen i Uruguay var å fase ut det illegale markedet, men unngå økt bruk blant barn og unge gjennom forebygging, skriver innleggsforfatteren.

Statlig regulering kan redusere det illegale cannabismarkedet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Legaliseringsdebatten kan nyanseres av erfaringer fra andre land. Professor Willy Pedersens kronikk beskriver situasjonen i Canada. Jeg håper med dette å supplere med erfaringer fra Uruguay.

Jeg er psykolog på rusfeltet og har svigerfamilie i Uruguay, så jeg har fulgt utviklingen der med interesse. De legaliserte og regulerte bruk, dyrking og omsetning av cannabis i 2013, som første land i verden.

Privatpersoner kan ha inntil seks planter, cannabisklubber kan dyrke inntil 99 planter, og nasjonalt produsert cannabis selges på apotek. Pakkene er merket med styrke for THC og CBD (virkestoff i cannabisprodukter som hasj og marihuana). De er også merket med forbudstegn for personer under 18 år, ved graviditet, bilkjøring og på jobb. I alle tilfeller kreves registrering i et nasjonalt register.

Motivet for lovendringen var å fase ut det illegale markedet, men unngå økt bruk blant barn og unge gjennom forebygging.

Hva sier tallene?

  • Gjennomsnittlig debutalder har økt noe, til 20,1 år i 2018.
  • Rekreasjonsbruk har økt noe blant voksne og mest i aldersgruppen 19–35 år, som tilsier økt forebygging blant unge voksne.
  • Hverken sporadisk, regelmessig eller risikofylt bruk ser ut til å øke over tid blant barn og ungdom, men man så økt bruk året etter lovendringen.
  • Omtrent en tredjedel skaffet i 2018 cannabis på lovlig vis, litt flere via uregistrert hjemmedyrking.
  • Nesten en tredjedel kjøpte illegalt.
  • Kun 11 prosent kjøpte illegal cannabis som var smuglet inn i landet – fem ganger lavere enn i 2014.

Erfaringene tyder på at statlig regulering kan redusere det illegale cannabismarkedet, uten økt problematisk bruk blant barn og ungdom.

Tallene er ikke entydige og vil endres over tid. De må tolkes med varsomhet, men kan opplyse debatten.