Tror ikke Stortinget at kulturskolen driver opplæring?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Denne uken leverte Stortingets forsknings- og utdanningskomité sin innstilling til ny opplæringslov.

Bra var det at komiteen vil forankre kulturskolen i opplæringsloven, og at det kommer en egen formålsparagraf. Men skuffende er det at flertallet i komiteen ikke anerkjenner at kulturskolen driver med opplæring, men kaller det aktiviteter.

Etter vårt syn er aktivitet et helt utilstrekkelig begrep for å beskrive kulturskolenes virksomhet. Kulturskolen driver først og fremst opplæring med høyt kvalifiserte pedagoger. Å redusere det svært viktige arbeidet lærerne gjør, til en aktivitet er helt feil.

Vi kan ikke sterkt nok påpeke den sentrale posisjonen våre kulturskoler har og har hatt i norsk kunst- og kulturliv i flere tiår. Det er en posisjon som ikke er oppnådd gjennom aktiviteter, men gjennom høyt spesialisert og kvalifisert undervisning, med en lang didaktisk og pedagogisk tradisjon som fundament.

Hans Ole Rian, forbundsleder, Creo - forbundet for kunst og kultur