Anklagene er blitt grundig tilbakevist

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi har tidligere tilbakevist påstanden om at «Den store utskiftningen» er en konspirasjonsteori ved å vise til hva Renaud Camus, forfatteren som utmyntet dette uttrykket, har skrevet om det. Vi har sitert flere passasjer fra hans bok «Dere skal ikke erstatte oss!» Disse viser at «Den store utskiftningen» er hans betegnelse på en samfunnsutvikling som ingen bestrider at er reell, og at han argumenterer eksplisitt mot dem som tror den skyldes en konspirasjon.

Likevel kaller førsteamanuensis Cathrine Thorleifsson «Den store utskiftningen» for en konspirasjonsteori uten å underbygge dette (Aftenposten. 10. mai).

Vi har fire spørsmål til henne:

  1. Er det relevant hva forfatteren som utmyntet begrepet «Den store utskiftningen», skriver om hva det er og ikke er?
  2. Hvilke konkrete utsagn fra Camus underbygger at «Den store utskiftningen» er en konspirasjonsteori?
  3. Hvilke argumenter har du for at sitatene vi har valgt ut, ikke tilbakeviser at Camus er konspirasjonsteoretiker?
  4. Hvis et forlag som utgir Koranen og hadithene, skulle avholde et arrangement, ville du anse det som kurant i den sammenheng at et medlem av ekstremismekommisjonen påpeker i en avis at islamistiske terrorister har sitert Koranen og hadithene?

Tore Rasmussen, forlegger, Legatum Publishing