Finansbyrådens kortslutning om Høyre

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten er på lederplass med rette kritisk til hvordan byrådet i Oslo finansierer kommunens budsjett for 2023. I en krisetid øker de utgiftene mer enn noensinne, til et nivå som er så høyt at kommunen må forsyne seg kraftig av kommunens pensjonsfond og ta rekordhøye utbytter fra kraftproduksjon for å få budsjettet til å gå opp.

Kritikken faller finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) tungt for brystet. «Skulle vi som Kristiansand solgt kraftaksjene? Det har de tapt milliarder på. Høyre foreslo dette i sin tid, men fikk ikke gjennomslag», skriver han, for å understreke hvor lite både avisen og Høyre forstår.

Byråden nevner ikke at det var et Arbeiderparti-byråd som solgte 20 prosent av kommunens aksjer i Oslo Energiproduksjon (senere ECO Energi) til Statkraft i 1996.

Det var blant annet for at Oslo kommune skulle kjøpe seg opp igjen til 100 prosent i ECO Energi at Høyre foreslo å selge Hafslund til Fortum. For om lag 20 år siden var kraftproduksjon en begrenset del av Hafslunds virksomhet. Til gjengjeld solgte selskapet boligalarmer og drev verditransport og nettvirksomhet. I sum innebar derfor forslaget at kommunen ville styrket eierskapet i energiproduksjon, altså det motsatte av det byråden hevder.

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat i Oslo