Helsestasjon for kjønn og seksualitet har et kompetent fagmiljø

I Helsedirektoratets retningslinje står det at organisering av helsehjelpen til personer med kjønnsinkongruens bør være desentralisert, differensiert, koordinert, helhetlig og i tråd med prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). HKS følger dette, skriver debattantene.

Vi er en seriøs og eksisterende aktør på feltet. Vi ønsker ingen krig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kan vi la Oslo kommune ha sitt eget medisinske tilbud for hormonbehandling av barn? spør Anne Wæhre og Kim Alexander Tønseth ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (Rikshospitalet) i Aftenposten. Vi er helt enig i at medisinsk forsvarlighet er viktig, men mener at dette ikke er begrenset til Rikshospitalet.

Vi som skriver ut hormoner, skal vite hva vi gjør. Det er derfor vi på Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) følger internasjonale retningslinjer.

Når man leser Wæhres og Tønseths tekst, kan man få inntrykk av at HKS ikke tror på psykisk vurdering. Vi tror ikke at alle trenger psykiatrisk vurdering.

Derimot er vi helt enig i at det trengs en grundig kartlegging før oppstart av pubertetsblokkere eller hormoner. Dette har vi satt i verk for våre pasienter.

12 personer under 18 år

Ifølge internasjonale standarder skal ungdom vurderes av helsepersonell med opplæring og ekspertise innen psykisk helse og særlig innen kjønnsidentitetsutvikling, kjønnsmangfold og kjønnsnormbrudd. Alle faggrupper på HKS har en formalisert kompetanse på universitetsnivå på dette (sexologi). Rikshospitalet har så vidt vi vet, ingen.

Voksne transpersoner har også vært barn. Vår erfaring er at mange skulle ønske at de hadde fått hjelp tidligere i livet. Mange beskriver å ha mistet viktige år av sin identitetsutvikling og ungdomstid, og de sliter på grunn av det psykiske stresset de har hatt ved at kroppen har utviklet seg i en feil og irreversibel retning. I 2022 mottok HKS 77 henvendelser fra unge under 18 år, hvor 12 startet på medisinsk behandling.

Ønsker ingen krig

Vi har 40 år med erfaring og baserer oss på studier som konsekvent viser bedret eller stabilt mentalt funksjonsnivå, syn på egen kropp og behandlingstilfredshet. Det vi IKKE har forskning på, er hva som skjer med alle de personene som blir avvist på Rikshospitalet.

I Helsedirektoratets retningslinje står det at organisering av helsehjelpen til personer med kjønnsinkongruens bør være desentralisert, differensiert, koordinert, helhetlig og i tråd med prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). HKS følger dette.

Vi er en seriøs og eksisterende aktør på feltet. Vi ønsker ingen krig. Tvert imot en invitasjon til samarbeid.