Debatt

Oslo Vognselskap svarer: Vi har ikke leid inn PR-byrå for å påvirke kommunen

  • Tomm Bråten, styreleder i Oslo Vognselskap og Erik Lund, administrerende direktør i Oslo Vognselskap
Byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) står som forfatter av artikkelen, som er skrevet av PR-byrået Zynk. Dette er en naturlig oppgave å be et kommunikasjonsbyrå løse, skriver innleggsforfatterne.

Aftenpostens artikler skaper misforståelser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er store misforståelser ute og går som følge av Aftenpostens artikler om vårt kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbyrået Zynk.

La det være helt klart: Vi har ikke leid inn noe byrå for å påvirke kommunens politikere.

Vi har leid et kommunikasjonsbyrå til å utføre helt vanlige kommunikasjonsoppgaver, som å få utformet våre nye nettsider, utarbeide Power Point-presentasjoner og bistå med utforming av budskap og lage årsrapport.

I tillegg har vi, i samarbeid med Zynk, involvert alle ansatte i å utarbeide en kommunikasjonsplan for virksomheten vår. Dette har vi gjort fordi kommunikasjon er et viktig verktøy for alle virksomheter i vår tid.

Kommunikasjon er viktig

Oslo Vognselskap har ingen ansatte kommunikasjonsmedarbeidere. Vår kjernekompetanse er verdi- og kontraktsforvaltning. Det er et smalt område, med et fagspråk som ikke alltid er lett å formidle på en god måte.

For å forklare hva det er vi arbeider med og hvilke verdier vi skaper for Oslos innbyggere, er det derfor nødvendig med god kommunikasjon og godt språk.

Da vi, sammen med mange andre kommunale virksomheter, deltok på «Folkevalgtdagen» etter valget i fjor, var det få som var klare over at vi på ti år har snudd et underskudd og milliardetterslep på vedlikehold av T-banen til en situasjon uten etterslep og med penger på bok til å kjøpe nye trikker og T-banevogner.

  • Følg Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter

Det er en enestående snuoperasjon, og ganske unikt for samferdselssektoren. Slike ting mener vi det er viktig at politikere og innbyggere vet. Vi har vært for dårlige til å fortelle dem det.

God dialog med eieren vår, Miljø- og samferdselsbyråden, er en del av dette.

God pengebruk

Vår samlede pengebruk til kommunikasjonstjenester det siste året, rundt 800.000 kroner, kan se mye ut på papiret. Men dersom vi skulle ha hatt en person ansatt for å gjøre samme jobb, ville utgiftene vært langt høyere.

Trolig ville ikke én person alene hatt den kompetansen vi etterspør heller, og ved å bruke et byrå får vi flere typer kompetanse, til prisen av mindre enn én ansatt. For skattebetalerne er det også en fordel at flest mulig kostnader er synliggjort i regnskapene, og det er våre i dette tilfellet.

Byrådens budskap

Aftenposten har også gjort et poeng ut av at et kommunikasjonsbyrå kom med innspill til byrådLan Marie Nguyen Bergs artikkel til vår årsmelding for 2015. Som byråden selv bekrefter, er det vanlig at underliggende etater og selskaper gir slike innspill. Og så lenge vi ikke har folk ansatt til å gjøre den typen jobb, er dette en naturlig oppgave å be kommunikasjonsbyrået vårt løse.

Budskapet i artikkelen, nemlig at Oslo Vognselskap er en av byrådens viktigste allierte i arbeidet for en bedre kollektivtrafikk og en grønnere by, står hun uansett inne for selv – og det er vi svært glade for idet vi går inn i vårt 10 årsjubileumsår!

Les mer om

  1. T-banen
  2. Oslo Vognselskap