Gi oss en helsefaglig undersøkelseskommisjon

  • Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie, Ingjerd Daae og Solveig Bistrup, Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus
Representanter for «Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus» krever en uhildet gjennomgang av unaturlige dødsfall for at helsevesenet skal lære av sine feil. Fra venstre Håkon Lie, Unni Tobiassen Lie, Ingjerd Daae og Solveig Bistrup.

Helseforetakene mener de selv kan skape læring, men hvor ellers i samfunnet får man granske seg selv etter unaturlige dødsfall?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helseminister Bent Høie har støttet pårørende i kravet om en helsefaglig undersøkelseskommisjon. Dette for å se på alvorlige dødsfall som skjer på grunn av uaktsomhet og uforsvarlig helsehjelp. For våre barn førte det til deres tragiske død.

Vår erfaring er at årsakene i etterkant ble forsøkt tildekket. Tilsynsmyndighetenes korrespondanse med helseforetakene førte kun til en vurdering om helse- og omsorgslovgivningen var overholdt. Selv om lovbrudd ble fastslått, ble ikke de bakenforliggende årsakene kartlagt for å forebygge nye feil. Som mange andre pårørende sitter vi igjen med flere ubesvarte spørsmål. Vi etterspør læring, og mener en uhildet granskning er påkrevd.

I 2014 lovet Høie at det skulle komme en undersøkelseskommisjon, uavhengig avArianson-utvalgets konklusjon. I NOU-rapporten «Med åpne kort» sa utvalgsflertallet nei til en kommisjon. Helse-Norge sier også nei, inkludert pasientombudene.

Les også

Helseministeren vil ha undersøkelseskommisjon når noe går galt på sykehus

501 unaturlige dødsfall

«Pårørendegruppen – unaturlige dødsfall i norske sykehus» er forbauset over argumentasjonen. Den går blant annet ut på at det er flere aktører på området, og at en kommisjon blir kostbar. Samtidig erkjenner utvalget at den ville kunne skape læring: «…den kan frembringe kunnskap av betydning for sikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten som ikke uten videre kommer fram gjennom tilsynsmyndighetenes eller virksomhetenes egne undersøkelser…».

Helseforetakene mener de selv kan skape læring, men hvor ellers i samfunnet får man granske seg selv etter unaturlige dødsfall? Skal vi bare fortsette å akseptere alle disse dødsfallene, uten å finne ut hvorfor de skjer? I fjor ble det varslet 501 unaturlige dødsfall i helsevesenet. Tilsynsmyndigheten rykket ut på 20 av disse. I tillegg vet vi at 16 prosent av alle sykehusinnleggelser fører til pasientskader.

Menneskelige feil vil alltid forekomme innen helsetjenesten. Det må vi akseptere, men vi kan ikke akseptere at man ikke forsøker å finne årsaken. Vi krever en uhildet gjennomgang av hendelsen for å finne forbedringspunkter. Det høye dødstallet viser at man i dag ikke har gode nok systemer for dette.

Kartlegging og gransking

Et mindretall i Arianson-utvalget går inn for en undersøkelseskommisjon. Det er vel verdt å merke seg at disse ikke representer hverken helsetilsyn, fylkesmann, helsepersonell, jurister eller pasientombud. En kommisjon vil kunne kartlegge og granske hendelsen, samt snakke med involvert helsepersonell, uten at de trenger å frykte en reaksjon eller tilbakekall av autorisasjon.

Norge er et foregangsland. Vi ønsker derfor å utfordre våre politikere. Vi ber helseministeren vurdere en kommisjon i en samorganisering med andre sanksjonsfrie pasientsikkerhetstiltak. Vi mener også Norge bør ha en nullvisjon for unaturlige dødsfall i sykehus. Vi har det i trafikken. I norske sykehus dør mange flere av feilbehandling hvert år. La oss vise at det er mulig å ta grep for å få ned antall unaturlige dødsfall i sykehus!


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter