Debatt

F-35 kampfly, fregatter og fellesskapets forsvar | Cathrine Sandnes og Ingeborg Eliassen

 • Ingeborg Eliassen
 • Cathrine Sandnes
  redaksjonssjef, Gyldendal

De økte utgiftene til kjøp og drift av kampflyene vil spise opp det som måtte være igjen av førstelinjeforsvaret vårt, skriver artikkelforfatterne. Her fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tale under presentasjon av det første norske F-35 jagerflyet på Lockheed Martin-fabrikken i Texas Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Norge bruker mer penger pr. innbygger på forsvaret enn noe annet Nato-land i Europa. Likevel har vi knapt forsvarsevne. Og verre vil det bli med regningen for 52 kampfly.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På Haakonsvern utenfor Bergen ligger to fregatter til kai. På avstand ser de enorme, 134 meter lange skipene ut som to grå klosser.

Da de ble kjøpt inn, for bare ti år siden, var de det ypperste man noensinne hadde hatt i norsk eie, både i teknologi og kapasitet. De var også det aller dyreste som noen gang var blitt kjøpt inn til Forsvaret.

Fregatten KNM Fridtjof Nansen ved Haakonsvern. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

Til sammen kostet de fem fregattene 21 milliarder kroner i 2006. Nå ligger de til spott og spe, som et monument over elendig budsjettering, urealistiske ambisjoner og sløsing med fellesskapets penger.For alle som er opptatt av samfunnets ressurser, hvordan penger forvaltes og Forsvarets fremtid, bør historien om fregattenevære første leksjon.

Det er dette som skjer når man kjøper mer enn man har råd til å drifte.

Når bevilgende politikere ser seg blinde på investeringskostnadene, og glemmer at den aller største regningen kommer etter at varen er i hus. Den problemstillingen burde være helt sentral dersom Stortinget holder fast ved ambisjonen om å kjøpe samtlige 52 kampfly i årene som kommer.

Cathrine Sandnes, journalist, redaktør, forfatter - leder av tankesmien Manifest og daglig leder av Forlaget Manifest. Foto: PRIVAT

Et åpenbart misforhold mellom ambisjoner og budsjetterEnten man er tilhenger eller motstander av satsingen på F-35 som landets nye kampfly, bør historien om fregattene ligge i bakhodet. Det åpenbare misforholdet mellom ambisjoner og budsjetter, truer med å brekke ryggen til hele organisasjonen.

Ingeborg Eliassen, journalist, forfatter og dramatiker. Foto: PRIVAT

Både Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret mangler allerede penger til dagens drift. Samtidig tar Norge sikte på en enorm investering som vil kreve ytterligere milliardpåplusninger på driftsbudsjettene. Konsekvensene vil være at Norge bruker flere hundre milliarder kroner, og likevel fortsetter å mangle forsvarsevne. Kostnadene for flyene, inkludert vedlikehold og bruk til år 2054, er beregnet til svimlende 254,4 milliarder 2015-kroner.

67,9 milliarder av dette er de såkalte anskaffelseskostnadene. De reelle tallene vil etter alt å dømme bli høyere, både på grunn av dollarkursen og vanskeligheter med å beregne driftskostnader ved et helt nytt fly. Mellom 22 og 28 milliarder kroner blir gitt i en tilleggsbevilgning fra Finansdepartementet. Resten av utgiftene skal finansieres over det ordinære forsvarsbudsjettet.

Det springende punktet

Spørsmålet som må stilles, er hvilke konsekvenser dette vil få for det øvrige Forsvaret.

Hva slags forsvar vil vi få, dersom vi legger alle eggene i én kurv – og setter alle pengene inn på å kjøpe og drifte kampfly?

Det er et åpent spørsmål om vi allerede har passert punktet hvor førstelinjeforsvaret er så svakt at vi lurer oss selv når vi snakker om det. For øyeblikket ser Forsvaret ut som det vakler på et punkt hvor det hverken er et nasjonalt fellesskapsforsvar eller et fullprofesjonalisert militærvesen.

Det er for lite ressurser til at organisasjonen er i stand til å utføre oppgavene sine, det er for dyrt til at det er forsvarlig å fortsette som før.

For de mindre forsvarsvennlige partiene vil en politikk som skrumper forsvarsbudsjettene paradoksalt nok knytte oss enda tettere til upopulære utenlandsoperasjoner.

Når vi ikke lenger tar oss råd til et kostbart nasjonalt forsvar, men tvinger frem en nedbygging, blir vi desto mer avhengig av å stille opp når de allierte kaller på oss.

Men også de tradisjonelt forsvarsvennlige partiene vil drive utviklingen i denne retningen, om vi ikke skrumper kampflykjøpet.

De økte utgiftene til kjøp og drift vil spise opp det som måtte være igjen av førstelinjeforsvaret vårt. I begge tilfeller vil konsekvensen bli det samme: Vi blir nødt til å gå bort fra prinsippet om fellesskapets forsvar, et vernepliktsbasert forsvar som har fokuset rettet mot eget territorium, til profesjonelle soldater som settes inn der våre allierte ber om hjelp – i håp om at hjelpen skal betale seg den dagen det måtte trengs.

Dette trengs for å holde fast på Forsvarets grunnprinsipp:

For å holde fast på grunnprinsippet til det norske Forsvaret trengs budsjetter som tar høyde for kostnadsutviklingen. Det trengs nye kampfly som er mer nøkterne i antall og ambisjoner. Et slikt forsvar må ha større fokus på den aller viktigste oppgaven: å bidra til å forhindre krig i vår del av verden.

Et forsvar med 52 F-35 fly, men et tynt sjøforsvar og ingen hær, egner seg dårlig til å løse et bredt spekter av problemer:

Hvis det beste – og strengt tatt eneste – våpenet ditt er kampfly, øker sjansen betydelig for å ta dem i bruk.

I løpet av våren skal Stortinget vedta det viktigste styringsdokumentet for Forsvarets fremtid, den neste langtidsplanen. Den ser på investeringsplanene for de neste ti årene og legger føringer for de neste fire.

Det er i denne fireårsperioden de siste 24 flyene er planlagt bestilt. I forrige langtidsplan reduserte Stortinget antall fly fra 56 til 52. I denne langtidsplanen bør de redusere langt mer. Det er ingenting som tyder på, hverken i den økonomiske situasjonen til Norge generelt eller i Forsvaret spesielt, at vi har råd til noe annet.

Artikkelforfatterne har skrevet boken Angrep eller forsvar. Kampfly, norske verdier og sikkerhetspolitiske interesser


 • I september ble Norges første F-35 avduket. Her kan du lese 10 ting det kan være greit å vite om våre nye kampfly
 • VIDEO: I november fløy Morten «Dolby» Hanche det første norske F-35.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Ny podcast:

Les også

Hør Debattert:

I løpet av 24 minutter og 17 sekunder er debattredaktørene i Aftenposten og Bergens Tidende innom:

Les mer om

 1. Debatt
 2. Forsvaret

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Ikke en krone mer til Forsvaret. Likevel mener regjeringen at de har en bedre plan enn den de kom med i april.

 2. NORGE
  Publisert:

  Her er forsvarssjefens reaksjon på regjeringens plan for Forsvaret

 3. NORGE
  Publisert:

  De tilhører siste militærbase mellom Bergen og Trondheim - nå skal de bort

 4. NORGE
  Publisert:

  VG: Forsvaret får nye ubåter og overvåkingsfly

 5. NORGE
  Publisert:

  Kampflyene koster 268 milliarder kroner. Nå fryktes det at det ikke er nok piloter til å fly dem.

 6. NORGE
  Publisert:

  Forsvarsekspert: Forsvaret kan få mindre å rutte med