Kort sagt, onsdag 27. januar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Smittevern og retorikk. Bibliotekarer og ytringsfrihet. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ni professorer svarer ikke på min kritikk

I en replikk hevder ni professorer at min kronikk dreier seg om at jeg frykter debatt og argumenter for portforbud. Selvfølgelig mener jeg ikke dette. Jeg har både etterlyst og deltatt i debatt. Jeg har ikke forsvart portforbud.

I kronikken viste jeg til lovens grunnvilkår, en rettslig barriere for å iverksette et så inngripende tiltak (nødvendighetsvilkåret) og kravet om forholdsmessighet. Det er lite sannsynlig at vi kommer til å oppleve det professorene beskriver som portforbud under pandemien.

Min kritikk dreier seg om retorikken. Eksemplene jeg brukte, var omtalen av karantene i eget hjem som internering og ulovlig frihetsberøvelse og sammenligningen med land som har en autoritær historikk. Det kan være andre grunner til inngripende smitteverntiltak, for eksempel en alvorlig smittesituasjon, slik Nederlands innføring av et begrenset portforbud blir begrunnet.

Den grunnleggende retten til beskyttelse av liv og helse må vurderes mot individuelle friheter. Det skal tas særskilte hensyn til barn og personer som er avhengig av omsorgspersoner, og det må vurderes hva som «tåles» av smitteverninngrep ut fra smitteverntiltakets karakter og varigheten av tiltak.

Inngrep som benyttes under epidemier – sosial distansering – minner om autoritære regimers maktmisbruk. Likevel må vi klare å se ulikheter i motiv, grunnlag og virkninger.

Tillit kan være avgjørende for hvor raskt vi kommer oss ut av den alvorlige situasjonen vi er i. Retorikk om at karantene er ulovlig frihetsberøvelse, kan redusere nødvendig tillit. Det er derimot helt nødvendig å diskutere smitteverntiltak, myndighetsutøvelse og Stortingets rolle for å kunne være et korrektiv når tiltakene er utilstrekkelige eller går for langt.

Anne Kjersti Befring, emneansvarlig for helserett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo


Hva lærer bibliotekarer om ytringsfrihet og debatt?

Aftenposten har startet en debatt om bibliotekarers rolleforståelse i sammenheng med årets «Harry Potter Book Night». Spaltist Anki Gerhardsen spør hva bibliotekarer lærer om ytringsfrihet og debatt.

Ved landets største og eldste bibliotekarutdanning er formidling, ytringsfrihet, demokrati og medie- og formidlingsmangfold sentrale temaer. Det er viktig for oss å videreføre folkebibliotekenes lange og stolte tradisjon på dette området.

Høsten 2020 ble de ferske studentene introdusert for en aktuell debatt om et Sian-arrangement på Deichman. Denne prinsipielt vanskelige saken ble sett i sammenheng med Folkebibliotekloven og paragraf 100 (ytringsfrihetsparagrafen) i Grunnloven. Som en høyere utdanningsinstitusjon legger vi vekt på kritisk tenkning og at studentene reflekterer over egen praksis.

Tor Arne Dahl, Sunniva Evjen, Kim Tallerås og Åse Kristine Tveit, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Oslo Met – storbyuniversitetet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.