Debatt

Kan virke mot sin hensikt

Det jeg kritiserer, er Finn Skårderuds omtale av anoreksi i offentligheten.

  • Åsne Skeie
    Åsne Skeie
    Student
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg i Aftenposten kritiserte jeg Finn Skårderud for å opphøye samtalen og kunsten i sine tekster om spiseforstyrrelser.

I sin replikk til meg virker han ikke særlig interessert i å forstå det jeg skriver. I stedet hevder han at jeg «dikter mine egne forestillinger» om hans praksis.

Men jeg nevner ikke Skårderuds behandling. Jeg vet ikke hva som skjer i terapirommene i Villa Sult, men jeg betviler ikke at teamet der er opptatt av å redusere selvdestruktiv adferd.

Det jeg kommenterer, er Skårderuds omtale av anoreksi i offentligheten. Jeg er kritisk til den estetiske tilnærmingen han ofte velger i mediene. Ikke minst etterlyser jeg et større fokus på hvor viktig det er med rask og varig vektøkning for ungdom med anoreksi.

Sult skader både kropp og sinn. Spiseforstyrrede tanker er ikke bare et symptom på et bakenforliggende fenomen, de er også en følge av undervekt i seg selv.

Min erfaring, og den er ikke utypisk, er at for å makte å spise nok over tid, trenger man langt mer støtte og faste rammer enn det samtaler alene kan gi.

Kanskje Skårderud i større grad bør formidle denne innsikten i mediene. Som 19-åring har jeg lest nok av hans populærkulturelle tekster til å vite at de kan virke mot sin hensikt.

Les også

  1. Åsne Skeie: Unge som sulter, kan ikke snakke seg friske

  2. Finn Skårderud svarer: Helt og ikke delt

Les mer om

  1. Anoreksi