Vi vil trappe opp innsatsen mot kriminelle gjenger før det er for sent

  • Jan Bøhler
Vi må ta inn over oss hvordan dagens gjenger og bakmenn fungerer, skriver Jan Bøhler.

Avanserte gjenger krever avansert innsats.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det var interessant å lese den tidligere Blitz-høvdingen Stein Lillevoldens kronikk om vårt forslag om å styrke innsatsen mot kriminelle gjenger og bakmenn.

Lillevolden, ikke ukjent med ganske militante demonstrasjoner, anklager oss for en militant måte å beskrive politiarbeid på.

Et eksempel på utsagn han ikke liker, har han funnet på min Facebook-side, der jeg skriver at vi trenger en gjengenhet som kan «følge gjengene overalt i inn- og utland. Ikke minst må de følge kommunikasjonen deres som er svært avansert, med kryptert telefoni, kryptovaluta, bruk av det mørke nettet osv.»

Avanserte bakmenn

For meg handler ikke denne beskrivelsen om å være militant, men om å ta inn over oss hvordan dagens gjenger og bakmenn fungerer.

Kripos har gjennom sine Hubris-aksjoner vist at bakmennene til den organiserte kriminaliteten i Norge kan sitte langt borte, som Dubai, Balkan, Nederland, Pakistan, Spania, Marokko, Litauen eller andre steder.

Våre hjemlige gjenger blir sterkere fordi de får tilgang til avansert teknologi for hemmelig kommunikasjon, støtte fra utlandet ved voldshendelser, metoder for hvitvasking, bruk av kryptovaluta og så videre.

Konkret har vi sett at den globale MC-kriminelle gjengen Satudarah har etablert seg i Oslo-området, Stavanger, Tønsberg og Kristiansand og bygger kontakter flere andre steder (Dagbladet 12. juni).

Vi ser at albanskledede Young Bloods i Oslo sør, som står i ledtog med albansk mafia, er involvert i stadig flere byer landet rundt.

Den etablerte gjengen Young Guns på Romerike med forbindelser til Pakistan har også styrket seg de siste årene og rekruttert nye generasjoner.

Vi ser også flere østeuropeiske kriminelle nettverk med bakgrunn i Litauen, Russland, Polen, Romania, med flere, som opererer i Norge.

Les også

Stein Lillevolden: Hvem vil ha «danske tilstander» i Norge?

Kontinuerlig innsats

Lillevolden advarer mot «spesialtiltak mot ’gjenger og bander’ som Senterpartiet, støttet av Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, nå går inn for».

Men hvis vi vil hindre at denne typen organisert kriminalitet får like sterkt fotfeste som i Sverige, trenger vi å møte den med en annen type politiarbeid enn vanlig forebygging og etterforskning av enkelthendelser. Det krever en langsiktig og kontinuerlig innsats for å avdekke gjengenes og bakmennenes virksomhet.

De er profesjonelle og bedriver sin kriminalitet hele tiden, også når det ikke skytes eller knivstikkes. Da må også politiet jobbe med dem dag ut og dag inn over måneder og år.

Dette bekymrer kanskje ikke Lillevolden like mye som det bekymrer oss.

Men vi vil trappe opp innsatsen mot kriminelle gjenger og bakmenn før det er for sent. Da må vi bygge på dem i politiet som er satt til å koordinere dette i hele landet, nemlig Kripos. Det er de som har kunnskap og utstyr til å avdekke gjengenes krypterte kommunikasjon og jobbe på tvers av landegrenser og politidistrikter.

Vi vil forsterke disse ressursene i Kripos med 100 millioner i 2021 og kaller miljøet vi vil bygge opp, for en gjengenhet. Den vil være avhengig av et nært samarbeid med politidistriktene. Derfor foreslår vi også at de får 30 millioner mer til kampen mot organisert kriminalitet.

Kall det gjerne militant, Lillevolden, men avanserte gjenger krever avansert innsats.