Friske barn og unge er valuta for pengene | Bent Høie

Bent Høie

Å investere i barn og unge er det viktigste vi kan gjøre.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Derfor har vi økt satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 767 millioner kroner siden vi tok over.

Jeg er sikker på at leder i landsgruppen av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, er enig med meg i at dette er en god investering. Men i Aftenposten 16. august uttrykker hun bekymring for at pengene som skulle styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten i liten grad er benyttet til dette formålet. Hun mener det er elendig valuta for pengene.

Belønning

De økte midlene til kommunene har ført til et taktskifte der antallet årsverk for helsesøstre i kommunene har økt med 135 på landsbasis. Det er en god start, men veksten har likevel ikke vært som vi hadde håpet på. Derfor bevilget vi i fjor ytterligere 100 millioner kroner, som en belønningsordning for de kommunene som faktisk har brukt de økte inntektene på helsetjenester til barn og unge.
Norske barn og unge har i internasjonal sammenheng god helse. Men det er grunn til bekymring når det gjelder barn og unges psykiske helse. Jeg mener det er her vi må legge inn ytterligere innsats fremover.

God valuta

Regjeringen vil i løpet av høsten legge frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og ungdom, vi skal utvikle pakkeforløp for psykisk helse og rus, og vi vil innføre et lovkrav om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.
Gjennom våre tre år i regjering har vi vist vilje til å satse på og ivareta den største ressursen vi har, nemlig friske barn og unge. Det mener vi er god valuta for pengene.

Les tidligere innlegg i denne debatten her:

Jordmortjenestene må styrkes. Lederartikkel i Aftenposten 5. august.

Bent Høie: Det skal være trygt å føde i Norge. Aftenposten 8. august.

Kristin Sofie Waldum-Grevbo: Elendig valuta for pengene. Aftenposten 16. august.