Debatt

Teknologi som fundament
for modige beslutninger | Hege Skryseth

  • Hege Skryseth administrerende direktør for Kongsberg Digital
Fornybar energi som vindkraft har mye å hente ved å bli utviklet av et datadrevet selskap.

Datadrevne selskaper er i snitt seks prosent mer lønnsomme enn tradisjonelt drevne selskaper. Det bør være god motivasjon for ledere til å omfavne digitaliseringens muligheter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Big Data», eller utnyttelsen av store datamengder, omtales som en av de mest markante endringene som vil påvirke virksomheter så vel som samfunnet som helhet. Et datadrevet selskap har etablert en gjennomgående kultur og struktur hvor beslutninger fattes med fakta fra avansert dataanalyse.

En undersøkelse gjort av MIT (Massachusetts Institute of Technology) blant 330 større nordamerikanske selskaper om teknologi og teknologiledelse, viste at de selskapene som definerte seg som datadrevne leverte bedre resultater enn de konvensjonelt drevne selskapene. De er fem prosent mer produktive og seks prosent mer lønnsomme.

Hege Skryseth

Nok motivasjon

Det bør være mer enn nok motivasjon for andre til å omstille seg selv og virksomheten til å være digital. Digital transformasjon er ikke IT-avdelingens ansvar – den er altomfattende for hele organisasjonen.

Ifølge en undersøkelse utført av Russel Reynolds Associates forventer ledere på tvers av industrier at digitaliseringen vil medføre betydelig disruptiv endring i løpet av de neste tolv månedene. Ikke overraskende topper media listen, hvor 72 prosent av lederne opplever endring. Telekom og banktjenester kommer på henholdsvis andre og tredjeplass.

Media og finans

Når det gjelder sistnevnte, har mange forbrukere adoptert digitale betalingsløsninger på kort tid. Bare på et snaut år har DNBs betalingsløsning via mobil, Vips, gått fra null til halvannen million brukere. Fra 2013 til 2014 økte investeringene fra investeringsselskaper i nyetablerte «Fin-tech»-selskaper, selskaper som jobber med digitale finansielle løsninger, fra fire milliarder dollar til tolv milliarder dollar, og i 2015 var det mer enn 12 000 slike selskaper som arbeidet med digitale løsninger innen bank og finans.

Fornybar konkurranse

Innen fornybar energi gir digitalisering tilsvarende store muligheter. En av de største utfordringene til fornybarkildene som vind og sol, er at lønnsomheten er for lav. De har store utfordringer i å konkurrere med våre etablerte energikilder som har en etablert verdikjede med allerede investert infrastruktur. Det foreligger en rekke incentivordninger og støtteordninger, men dette alene er ikke nok. Dagens og morgendagens ledere og teknologer må tenke kreativt på hvordan vi bruker eksisterende og ny teknologi for å kunne endre dette og skape nye bærekraftige forretningsmuligheter.

Kongsberg Gruppen har over en rekke år bygget verdensledende kompetanse på sensorsystemer og beslutningsstøtte forbundet med blant annet skip og andre maritime anvendelsesområder. Denne teknologien er nå overført til vindkraft. Ved hjelp av prediktiv analyse for vedlikehold, dataunderlag og driftsplanlegging kan driften av en vindpark optimaliseres og derigjennom forbedre lønnsomheten med fem til åtte prosent. Det bidrar til å styrke konkurransekraften og gjøre denne energikilden mer relevant for investeringer.

Digitale karrièreløp

For at vi skal klare å gjøre satsinger innen teknologi, må vi ha kompetanse til å ta modige valg. Det innebærer en satsing på teknologikompetanse både blant nåværende ledere, og blant fremtidens teknologer og ledere. Å omstille næringslivet innebærer også å omstille hele kompetansekjeden, fra å motivere unge til å velge digitale karrièreløp, innrette studiesatsingen etter dette og å ha klare prioriterte satsinger.


KLIMAREVISJONEN

Spaltister i Klimarevisjonen er Hege Skryseth og Andreas Thorsheim.
Hege Skryseth er administrerende direktør for Kongsberg Digital, et selskap som er del av Kongsberg Gruppen, hvor Skryseth i tillegg er Chief Digital Officer. Hun har ledererfaring fra internasjonale teknologiselskaper og innehar flere styreverv, blant annet i NHO og Abelia. Verden står overfor et digitalt paradigme­skifte, og Skryseth skriver i Aftenposten om hvordan teknologi og digitalisering vil være de viktigste driverne for en bærekraftig miljø- og klimautvikling.


Les mer her om teknologi og energi:

Teknologisprang for energi fra havet.

Kineserne kjøper europeiske teknologibedrifter og satser på vindkraft.

Er dette løsningen på våre energiproblemer?

Les mer om

  1. Teknologi og fremtidens arbeidsmarked
  2. Teknologi
  3. Digital
  4. Næringsliv
  5. Klimarevisjonen
  6. Fornybar energi