Debatt

Uten lovlig opphold | Andreas Wahl

  • Andreas Wahl, leder i Politiets Fellesforbund ved Politiets utlendingsenhet
De fleste som får avslag, får en tidsfrist på å forlate landet. Det er som hovedregel først etter at denne fristen har gått ut, en fengsling på Trandum kan bli aktuell, skriver Andreas Wahl.

I de fleste tilfeller sitter utlendingene selv med nøkkelen til sin egen løslatelse fra Trandum ved å samarbeide med politiet for å oppklare sin egen identitet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Politiets bruk av utlendingsinternatet på Trandum er ofte debattert og kritisert. I Aftenposten går Advokatforeningen og NOAS ut og kritiserer langtidsfengslinger.

Andreas Wahl, leder i Politiets Fellesforbund ved Politiets utlendingsenhet.

I asylsaker vil politiet få ansvaret for saken når asylsøknaden er ferdig behandlet. De fleste som får avslag, får en tidsfrist på å forlate landet. I avslaget står det at dersom man ikke forlater landet frivillig, vil saken bli overført politiet og man risikerer en tvangsretur. Det er som hovedregel først etter at denne fristen har gått ut, en fengsling på Trandum kan bli aktuell. Et godt varslet opphold, med andre ord.

Etter grundig vurdering

«Det er svært problematisk å fengsle mennesker på ubestemt tid uten at de er tiltalt eller dømt», sier Mette Yvonne Larsen, lederen av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg. Sannheten er at det ligger en grundig vurdering bak hver fengsling. Denne vurderingen begynner med at en jurist og en etterforsker diskuterer saken og mulige tiltak for å kunne uttransporterte en utlending uten lovlig opphold. For å kunne fengsle etter utlendingsloven, må det skrives en grundig rapport som begrunner hvorfor politiet mener at utlendingen må holdes innesperret til en uttransport kan finne sted. Vilkårene for dette er omtalt i utlendingsloven, der det skal gjøres en totalvurdering av hvor sannsynlig det er at utlendingen kommer til å reise frivillig.

Les også

Fengsling av småbarn bak piggtråd i Norge

Uriktige opplysninger om sin identitet, kriminelt rulleblad og en bevisst motstand mot å reise, er eksempler på momenter i en slik rapport, og som sammen kan danne grunnlag for en fengsling. Mener tingretten at vilkårene er oppfylt, kan utlendingen fengsles på Trandum. Dette er ofte for en periode på fire uker.

  • Aftenposten på lederplass om barn på Trandum:
Les også

Aftenposten mener: Barn skal ikke sitte i fengsel

Oppklaring av identitet

Etter det må saken gjennomgås på nytt. Her må politiet redegjøre for hvilke tiltak vi har gjort for å muliggjøre en uttransport. Altså et grundig system som står i sterk motsetning til forenklingen fra kritikerne. De får det til å fremstå som at utlendinger sitter i månedsvis på Trandum uten gode grunner.

Les også

Taushet i politiavhør kan bli brukt mot deg | Asbjørn Rachlew og Ivar Fahsing

De glemmer å nevne at utlendingen i de fleste tilfellene selv sitter med nøkkelen til sin egen løslatelse ved å samarbeide med politiet for å oppklare sin egen identitet. Mange vet at dersom de ikke samarbeider, vil de på ett eller annet tidspunkt kunne slippe ut fra Trandum. Tingretten krever aktiv fremdrift i sakene, og dette er ofte svært vanskelig med utlendinger som ikke ønsker å samarbeide.

Mange vet at dersom de ikke samarbeider, vil de på ett eller annet tidspunkt kunne slippe ut fra Trandum. Tingretten krever aktiv fremdrift i sakene, og dette er ofte svært vanskelig med utlendinger som ikke ønsker å samarbeide.

Lovlig og faglig forankret

Universitetslektor Eirik Bjørge mener at de innsatte på Trandum er der av «byråkratiske bekvemmelighetsårsaker». En stor andel utlendinger uten lovlig opphold befinner seg i landet, noe som koster samfunnet store summer hvert år. Svært mange av disse har en udokumentert identitet, og svært mange nekter å forlate landet frivillig. I dette arbeidet er en aktiv bruk av Trandum helt sentralt for politiet. En bruk som er lovlig og faglig forankret slik at politiet kan gjøre sin jobb for å sikre identitetsavklaring, samfunnssikkerhet og kriminalitetsbekjempelse.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les A-Magasinets reportasje fra Trandum:

Les også

  1. Siste stopp før han sendes ut er et fengsel

Les mer om

  1. Politiet
  2. Politiets utlendingsenhet