Debatt

Per Sandberg skriver: Syria-flertallet undergraver en ansvarlig innvandringspolitikk

  • Per Sandberg
Det er bare Frp som ønsker en folkeavstemning om flyktningepolitikken. Når de andre partiene ikke ønsker å høre folkemeningen i denne viktige saken, er vi nødt til å gjøre kommunevalget til en folkeavstemning om innvandringspolitikken, skriver Per Sandberg.

Fremskrittspartiet har i regjering klart å skjerme Norge fra en asyleksplosjon.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens kommentator Inger Anne Olsenforsøker å bagatellisere konsekvensene av å ta imot 8000 flyktninger til Norge. Det siste vi trenger er enda flere forsøk på å forvirre og tåkelegge den viktige innvandringsdebatten.

Frp har skjermet Norge

Fremskrittspartiet har i regjering klart å skjerme Norge fra en asyleksplosjon. I 2014 øktet antallet asylsøkere til EU med 44 prosent, og Danmark tar for første gang på over ti år imot flere asylsøkere enn Norge. I samme periode gikk asylstrømmen til Norge ned med 5 prosent.

Dette er en innskjerpelse Fremskrittspartiet har kjempet gjennom i forhandlinger med Høyre, KrF og Venstre. Dessverre er Stortingets vedtak om å ta imot 8000 syrere i ferd med å undergrave innstrammingene Frp har fått til på asylområdet.

Dramatiske kostnader

Jeg har tidligere vist til at SSB-tall viser at 8000 syrere vil koste Norge 95,2 milliarder kroner dersom vi legger til grunn UDIs anslag for familiegjenforening. Dette tilsvarer i underkant av tre årlige bistandsbudsjetter, eller 33 067 kroner for hver eneste norske skattebetaler.

Norge og Europa har kort og godt ikke råd til å føre en løssluppen innvandringspolitikk dersom vi skal bevare velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag.

Undergraver asylpolitikken

Det er godt kjent at kyniske menneskesmuglernettverk loser asylsøkere til de landene der innvandringspolitikken oppfattes som løssluppen. Dette er blant annet grunnen til at Sverige tok imot nesten ti ganger så mange asylsøkere som Norge i 2014.

Vedtaket om at Norge nå skal ta imot 8000 syriske flyktninger bidrar derfor til å gi et feilaktig bilde av norsk asylpolitikk.

Når Frp i regjering totalt overkjøres av Arbeiderpartiet, Høyre og de andre partiene på Stortinget, skapes det et inntrykk blant menneskesmuglerne om at Fremskrittspartiet ikke lenger har gjennomslag i asylpolitikken. Vi ser nå at Stortingets tilsidesettelse av Fremskrittspartiets politikk i Syria-saken også fører til langt flere asylsøkere.

Alvorlige asyltall

Antallet asylsøkere hadde i perioden januar til mai ligget stabilt på ca. 100 personer. Så overkjørte Arbeiderpartiet, Høyre og de andre partiene 10. juni Fremskrittspartiet på Stortinget.

Det ble vedtatt at Norge skulle motta 8000 syriske flyktninger, mot Frps stemmer. Antallet syriske asylsøkere ble nesten doblet over natten.

Det er bare Frp som ønsker en folkeavstemning om flyktningepolitikken

I juli var antallet asylsøkere over tredoblet til 320 personer. Syria-flertallet har bidratt til å føre innvandringspolitikken i svensk retning. Flertallets uansvarlige vedtak får med andre ord konsekvenser langt utover de 8000 syrere Jonas Gahr Støre har ivret for.

Fremskrittspartiet har til nå klart å begrense asylstrømmen til Norge markant, på tross av at vi bare har 16 prosent av velgerne bak oss. Det ser nå ut til at Syria-flertallet er i ferd med å undergrave Frps harde arbeid for en ansvarlig innvandringspolitikk.

Det er bare Frp som ønsker en folkeavstemning om flyktningepolitikken. Når de andre partiene ikke ønsker å høre folkemeningen i denne viktige saken, er vi nødt til å gjøre kommunevalget til en folkeavstemning om innvandringspolitikken.

En stemme på Frp er en stemme mot 8000 flyktninger til Norge, og en stemme for heller å hjelpe en million i nærområdene.

Få med deg og delta i de beste og viktigste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Asylaktivister opererer med sine egne fakta

  2. Å true med «en flom av flyktninger» er usmakelig og iskaldt

  3. 107.500 migranter på én måned

Les mer om

  1. Debatt
  2. Fremskrittspartiet (Frp)
  3. Syria
  4. Flyktninger
  5. Asyl
  6. Asylpolitikk