Kort sagt, tirsdag 14. november

F-35 jagerfly og guttedager, Oslo fotballklubb og Dagsrevyens næringslivsdekning. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

En guttedag, Bakke-Jensen?

I dag ble det markert at de første F-35 flyene er kommet til Ørlandet. Og vår nye forsvarsministre r Frank Bakke-Jensen uttaler: «Det er alvorlige saker vi driver på med, men jaggu er dette en guttedag.» Sjefen for Luftforsvaret er generalmajor Tonje Skinnarland, lederen i den utvidede utenriks- og forsvarskomité på Stortinget er Anniken Huitfeldt, finansminister er Siv Jensen, statsminister er Erna Solberg og Bakke-Jensen er nylig blitt forsvarsminister etter Ine Marie Eriksen Søreide. Forsvarsminister da F-35 ble vedtatt anskaffet til Norge var Anne-Grete Strøm-Erichsen. Vi har hatt allmenn verneplikt siden 2015.

Jaggu en guttedag, Bakke-Jensen?

Ellen Munthe-Kaas


«Oslo fotballklubb» vil skyve mange spillere ut i skyggen?

Per Pettersen og Johnny Johnsen fra Friggs eldre leker med tanken om en ny toppserieklubb fra Oslo ved å slå sammen A-lagstallene til Frigg, Skeid og Lyn. Tanken har vært fremmet før, men av forståelige grunner blitt nedstemt. Lagene har lange tradisjoner i norsk fotball og drømmer nok ennå om å klare seg alene. Et annet scenario er vel at dette ville skyve mange spillere ut i skyggen? Hvert av lagene har vel en stall i overkant av 20 spillere, nå skal dette bli én spillegruppe. Hvor skal man gjøre av alle spillerne med ambisjoner om å spille på nåværende nivå?

Antagelig vil mange slutte eller gå ned i lavere divisjoner, noe som er lite tilfredsstillende for unge gutter med drømmer om å leve av fotballen. Men det vesentlige er vel om Oslo har gode nok spillere til to lag i toppserien? Mye har forandret seg siden byen kunne vise til fire lag i toppen. At tanken er både spennende og god er det ingen tvil om, men mye må på plass om dette skal bli en realitet. Ikke minst en solid økonomi!
«Sa, sa, sa»

Ronny Ramberg


Trenger vi Dagsrevyen lenger?

I forlengelsen av Kristin Clemets «Åpent brev til kringkastingssjefen» på aftenposten.no søndag 12. november om mangelfull og til tider infantil økonomidekning hos NRK, forsterker statskanalens dekning av Paradise Papers nettopp dette inntrykket. NRK Dagsrevyen ble heller ikke denne gangen tilgodesett med bakgrunnsinformasjon om saken. Er NRK kun blitt redusert til et hjelpeløst avskrivningsbyrå?

Denne hjelpeløsheten angår oss alle fordi vi som lisensbetalere finansierer NRK. Hva skyldes denne mangelen på kritisk finansjournalistikk hos redaksjonen på Marienlyst som i stedet heller prioriterer popsangere? Da Panama Papers-avsløringene kom i 2016, var det også den gang Aftenposten som fikk muligheten til å formidle nyhetene. Redaksjonen i Dagsrevyen måtte også da nøye seg med å være avskrivningsbyrå for den Schibsted-eide avisen. Søndag 5. november gjentok nøyaktig det samme seg i forbindelse med Paradise Papers.

Da journalist Sven Egil Omdal gjennomgikk NRK i Kringkastingsrådet 20. januar i år, påpekte han følgende om Dagsrevyen:

– Som alle nyhetsmedier har Dagsrevyen store blindsoner. Det er ikke mulig å være like gode på alt. Størrelsen på staben, kompetansen til medarbeiderne og ikke minst de stramme begrensningene i sendetid, gjør det påkrevd å prioritere. (….) En ting er den vedvarende fascinasjonen for drap og annen kriminalitet. Enda viktigere er det at redaksjonen er så vedvarende svak på næringsliv og alt annet liv utenfor Ring 3, slo han fast.

Steinar Larssen, cand.polit., cand.philol., master i spesialpedagogikk


Mangelfull kunnskap om plantenes fysiologi og ernæring

I Viten-artikkelen «Den ukjente ernæringskrisen» 2. november gir seniorforsker Eric Nævdal et urealistisk og lite nyansert bilde av sammenhengen mellom atmosfærens innhold av CO2 og plantenes næringsinnhold. Bildet baseres på mangelfull kunnskap om plantenes fysiologi og ernæring.
Det er godt kjent at økt CO2 i atmosfæren gir økt plantevekst. Å øke partsialtrykket av CO2 opptil tre ganger det naturlige er etablert praksis i kommersiell veksthusproduksjon. Fotosyntesen effektiviseres, og planten vokser raskere uten et redusert innhold av næringsstoffer hvis næringstilførselen er god. Plantens vannforbruk blir lavere og mer effektivt.

Nævdal beskriver at plantene får næringsmangel ved å vokse i forhøyet CO2. Planten vokser ikke uten essensielle næringsstoffer som nitrogen, fosfor, jern og sink. Planten får et høyere innhold av karbon, oksygen og hydrogen, men det blir ikke mindre plass til nitrogen av den grunn. En nedgang i plantenes nitrogeninnhold på 14-15 prosent er ikke dramatisk og vil ikke gi en plante uten protein.

I artikkelen beskrives hvordan det økte innholdet av karbon, hydrogen og oksygen gir en plante med mye karbohydrater, at det å spise en plante som vokser i forhøyet CO2 er som å spise en ekstra skje sukker. Dette er feil. Planten inneholder ikke bare proteiner og karbohydrater, men også fett, vitaminer og andre sekundære metabolitter. En plante med overskudd av karbon i forhold til nitrogen vil prioritere produksjon av fett og sekundære metabolitter. De sekundære metabolittene øker plantens stresstoleranse og påvirker forsvaret mot skadedyr og patogener. Mange sekundære metabolitter er antioksidanter, antatt helsefremmende for dyr og mennesker.

Forsøk viser at økt innhold av CO2 i atmosfæren gir mer jern i planten. Trolig transporteres mer karbon til røttene, som så skiller ut syrer som letter plantens jerntilgang. Stikk motsatt av det Nævdal hevder vil et økt innhold av CO2 i atmosfæren kunne bedre kvaliteten på plantematerialet.

Trine Sogn, professor i planteernæring, og Sissel Torre, professor i plantevitenskap, begge ved NMBU