Butikkdøden har inntatt USA for fullt. Norge kan være neste land i køen | Hammer Madsen, Tepfers og Stefanovic

2017 ble året da butikkdøden inntok USA. Kjente merker går konkurs, og kjøpesentre står tomme, skrev Aftenpostens USA-korrespondent Christina Pletten i sin reportasje. Norge kan bli neste land ut, mener innleggsforfatterne.

Vi ligner mer på amerikanerne enn vi liker å tro. Norge kan bli Europas USA.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Butikkdøden inntar USA, skriver Aftenposten 10. oktober. Finansavisen rapporterer nå også om samme tendens. Mange avskriver dette foreløpig som et amerikansk fenomen. Kan vi være sikre på at butikkdøden ikke også kan ramme norsk handel?

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Virke, Camilla Tepfers, partner inFuture og Nikolai Stefanovic, partner inFuture.

Det er to grunner til å konkludere med at konkursbølgen i butikker og kjøpesentre er noe typisk for USA. Først og fremst er det fordi netthandelen er kommet så mye lengre i USA enn i Europa. For det andre fordi USA har mye høyere kjøpesentertetthet. Dette stemmer for de fleste europeiske land, men gjelder dessverre ikke for Norge. Trendene tyder på at Norge kan bli Europas USA.

Norge har mye høyere kjøpesentertetthet enn andre europeiske land. USA er i front globalt, men Norge leder an i Europa — med en kjøpesentertetthet på 50 prosent av den amerikanske. Våre nordiske naboer ligger til sammenligning bare på 18 prosent av det amerikanske nivået.

Les også

Netthandelen i Norge eksploderer og truer butikker

Les også

Oslo-kommentator Andreas Slettholm: I beste fall forsvinner kjøpesentrene, mens byhandelen blomstrer. I verste fall dør alt

Netthandelen i USA utgjør 8-12 prosent. Netthandelen i Norge vokser raskere, og nærmer seg amerikansk nivå. Netthandelens andel av samlet varekjøp utgjør allerede 6-8 prosent, og for enkelte bransjer er andelen allerede over 20 prosent.

Vi ligner altså mer på amerikanerne enn vi liker å tro. Norge kan dermed være neste land i køen for butikkdød, hvis ikke norske aktører tar utviklingen på alvor og fornyer seg i tide.

En ny, tredje form for handel

Selv om netthandel er en fundamental utfordring, kan det paradoksalt nok vise seg at digitalisering er redningen for norske aktører med fysiske butikker eller kjøpesentre. For i fremtidens kjøpsopplevelse taler mye for at det digitale vil smelte sammen med det fysiske, og at det vil vokse frem en ny, tredje form for handel, i tillegg til fysisk handel og netthandel: digital assistert handel.

Nettopp dette var hovedtema for et forskningsprosjekt støttet av Norges forskningsråd som Virke, Coop og inFuture nylig avsluttet. I en hverdag der forbrukere oversvømmes av reklamebudskap i digitale kanaler, var prosjektets mål å besvare to spørsmål:

I hvilken grad ønsker norske kunder i fysiske butikker digital assistanse? Og: Hvordan bør assistansen utformes for å være til hjelp?

For å finne svarene gjennomførte vi Norges største eksperiment med nettvarder (beacons) og mobil kundedialog i varehandelen. Over 2000 personer i seks av Coops varehus deltok. Eksperimentene ble gjennomført i reell kjøpssituasjon i varehusene. Kundene mottok mobile varslinger, med råd, tips og tilbud som var relevante ut fra hvor i varehuset de befant seg.

En byggevarekunde som ville bygge platting og samtykket i å motta varslinger, fikk digital assistanse i støtte til valg av materialer, videoinstruksjoner til byggingen og tips til verktøy for å gjennomføre jobben.

Handelsaktørene bør følge nettbankene

Hovedfunnene fra forskningsprosjektet var entydige. Nordmenn er i tet digitalt, og ønsker digitalt assistert handel. 7 av 10 sjekker mobilen før de handler, og 4 av 10 gjør det i varehuset. 4 av 10 var positive til å motta denne type varsler uten å ha testet det i praksis.

Etter å ha gjennomført eksperimentet var det nær dobbelt så mange som var villige til å motta slike varsler (3 av 4). Norske butikkunder ønsker dessuten konkrete råd og veiledning.

Les også

Google, Amazon, Facebook og Apple driver nå med alt fra romfart til dagligvarer. Konkurrenter over hele verden skvises og slukes.

Uansett formål, var funnene at rasjonelt utformede budskap hadde sterkest effekt på engasjement.

I møtet med trusselen om internasjonal konkurranse og butikkdød, har norsk handel en unik mulighet til å snu utfordringen til sin fordel.

Norske handelsaktører bør omfavne sine digitalt modne kunder, og utvikle butikker og kjøpesentre til arenaer for tjenesteinnovasjon. Norske banker er blitt verdensledende på digitalbank. Norske handelsaktører bør ta mål av seg til å bli ledende på digitalt assistert handel.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter