Debatt

Kveler grobunnen for ekstremisme med dialog | Yasin Adil

 • Yasin Adil, nestleder i Minhaj Ungdom og medisinstudent ved UiO
Fem hundre europeiske muslimer var samlet i Sarpsborg forrige helg for å lytte til et budskap om fred, forsoning og dialog. Hensikten med Minhaj Ungdoms leir, al-Hidayah, var å gi europeisk-muslimsk ungdom nødvendig kompetanse i arbeid mot ekstremisme og radikalisering.

Kampen mot ekstremisme og terrorisme kan ikke vinnes uten å bekjempe den hatefulle ideologien IS og andre terrororganisasjoner forfekter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forrige helgs anti-ekstremisme leir for ungdom, al-Hidayah Camp, satte ekstremisme og radikalisering på dagsordenen. Over fem hundre europeiske muslimer sto frem med et budskap om fred, forsoning og dialog.
Fokus under åpningssesjonen ble fordreid mot lover og regler i andre land som ligger langt fra vår hverdag, og som vi ikke har noe forhold til. Til tross for at leirens hovedbudskap ble undergravet, ble det historiske arrangementet utrolig vellykket.

Sterke reaksjoner på Sylvi Listhaugs tale til ungdomsleiren:

 1. Les også

  Listhaug på ungdomskonferanse mot ekstremisme: – Vi er fullstendig klar over at det finnes ulver i fåreklær

 2. Les også

  – Man skal kunne snakke sammen om ting. Det er jo derfor vi er her.

En verktøykasse

Muslimsk ungdom er blitt mer bevisst sitt ansvar i kampen mot ekstreme holdninger og radikalisering. Den ideologiske kampen har de tatt i egne hender. Vi i Minhaj Ungdom arrangerte den storslåtte helgeleiren i Sarpsborg for å ruste europeisk-muslimsk ungdom med nødvendig kompetanse i sitt arbeid mot ekstremisme. De tok med seg hjem en verktøykasse som vil nå ut til tusener rundt om i hele Europa. Verktøykassen består av en omfattende læreplan mot ekstremisme og terrorisme forankret i autentisk islamsk lære, forfattet av hovedtaler på leiren, den verdenskjente imamen dr. Tahir-ul-Qadri. Den kategoriske læreplanen stikker kjepper i hjulene på den forvrengte ideologien som fremmes av ekstreme grupper og rettferdiggjøres med islam. Intet eksemplifiserer dr. Qadris fredslære bedre enn de tusener av muslimske ungdommer i hele Europa som lever i harmoni med europeiske verdier, underlagt europeiske lover.

Tillit mellom regjeringen og trossamfunn blir ytterst viktig i denne sammenheng.

Alternativ for sårbare grupper

Å tilby ungdom et alternativt narrativ som samtidig tilfredsstiller deres behov for livssyn og åndelighet er avgjørende for å lykkes med forebygging av radikalisering. Forsøker man å imøtekomme denne ideologiske utfordringen uten et slikt alternativ, risikerer man heller å dytte disse menneskene i motsatt retning. For det er nettopp mangelen på et slikt alternativ som har gitt ekstreme grupper spillerom i sårbare deler av samfunnet. Skal man kvele grobunnen for deres vekst, må man iverksette tiltak på denne arenaen og tilby muslimer en tilhørighet de kan identifisere seg med.

Smekk på hånden

Radikalisering er imidlertid en sammensatt og komplisert prosess som omfatter flere aspekter.

Det er derfor essensielt med samarbeid på tvers av instanser i samfunnet for å imøtekomme problemet på en effektiv måte.

Samtidig må myndigheter og storsamfunnet forstå viktigheten av teologien i den ideologiske kampen mot religiøst betinget ekstremisme og vold. Tillit mellom regjeringen og trossamfunn blir ytterst viktig i denne sammenheng. Dessverre virker realiteten for slikt fruktbart samarbeid fjern for ungdom, som i møte med representanter for regjeringen fikk smekk på hånden de strakte ut.

Underlagt norske lover og regler

Det er vesentlig å møtes på en felles plattform for å oppnå produktivt samarbeid. Det er nettopp dette som er hensikten med vårt daglige fredsarbeid, især våre initiativer mot ekstremisme og radikalisering. Felles verdier ligger til grunn for å leve sammen i fred med mennesker av ulik bakgrunn, etnisitet og livssyn.

Det er opp til storsamfunnet å benytte seg av det kollektive verdigrunnlaget for å minske avstand og styrke dialog.

Slik oppmerksomhet og tilnærming er å regne som konstruktiv og vil resultere i godt samarbeid og effektive tiltak.
Det er dette Minhaj Ungdom arbeider for i Norge. Nemlig å skape en norsk-muslimsk identitet som harmonerer med det å leve i Norge, underlagt norske lover og regler, side om side med våre landsmenn og landskvinner. Vi vil alltid ha en utstrakt hånd for å bedre samholdet i vårt samfunn gjennom dialog, slik vi har gjort i flere tiår.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mest lest akkurat nå

 1. NORGE

  Ulykkesbro ble friskmeldt etter at lignende bro kollapset i 2016

 2. NORGE

  Nyhetsstudio: Siste nytt

 3. NORGE

  Bro kollapset i Øyer i Gudbrandsdalen – lastebil og bil er berørte

 4. VERDEN

  Utstøtte Liz Cheney får uventet hjelp. – Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gjøre dette

 5. NYHETSANALYSE

  Putin ville vise Natos grusomheter. Da gikk det helt galt.

 6. OSLO

  Når boligen er på Finn, kan det være for sent å bruke forkjøpsretten