Debatt

Skeiv i Helse-Norge | Solberg, Rosmo Hansen og Arntzen

  • Annette Solberg, rådgiver, Likestillingssenteret, Martin Rosmo Hansen, psykolog, Norsk psykologiforening, Marion Arntzen, Stensveen ressurssenter
Det er igjen tid for Pride, en folkefest for mangfold, inkludering og likeverd.

Manglende kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i psykisk helsevern kan medføre diskriminering av skeive, viser ny rapport fra Likestillingssenteret.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Begrepene seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kan være uvante. Seksuell orientering handler om hvem vi blir forelsket i enten det er et heterofilt, lesbisk, homofilt eller bifilt samliv. Kjønnsidentitet omhandler din indre opplevelse av å være kjønn, og kjønnsuttrykk er den måten vi ønsker å uttrykke vårt kjønn ovenfor samfunnet. Sammen utgjør vi alle et mangfold.

Les også

En uke i regnbuefarger: Her er vår guide til Oslo Pride 2017!

Likeverd = forebygging

Siden 2014 har diskrimineringsloven om seksuell orientering gitt vern mot diskriminering og trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Vi er derfor forpliktet til å gi alle likeverdige tjenester, uavhengig av orientering, identitet og uttrykk. Dette krever både kunnskap og bevissthet rundt tematikken.

Martin Rosmo Hansen (psykolog, NPF), Annette Solberg (rådgiver, Likestillingssenteret) og Marion Arntzen (Stensveen ressurssenter).

Bakgrunnen for vår kartlegging er at bifile kvinner og transpersoner har høyere risiko for å begå selvmord eller selvskading enn befolkningen for øvrig. Et likeverdig tilbud i psykisk helsevern er derfor nødvendig for å forebygge selvmordsatferd blant skeive.

Møteplasser = livskvalitet

Det å være skeiv kan være et paradoks. Som skeiv er du både synlig og usynlig på en gang. Spesielt i distriktene der det å bryte normene kan gjøre deg selvlysende i mengden. Utenforskap og manglende muligheter til å være seg selv oppleves som isolerende og ensomt for mange skeive.

Dette øker sjansene for å utvikle psykiske vansker. Å møte andre i samme situasjon er viktig for å ha noen å dele spørsmål, tanker og bekymringer med, men også for å skape vennskap og finne kjærester. Møteplasser er derfor avgjørende for god livskvalitet.

Å synliggjøre de møteplassene som finnes, og ikke minst organisasjonene som arbeider for skeives rettigheter, er viktig. Vi må derfor få opp informasjon om organisasjoner og møteplasser der barn og unge er, på helsestasjon, i skolen, på ungdomsklubben og i idrettsarenaene. Økt synlighet er nøkkelen til aksept og mangfold.

Manglende prioritering = diskriminering

Kartleggingen avdekket at tematikken er lavt prioritert i styringsdokumenter, og dermed også av ledelsen ved divisjon for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, samt ved helsestasjoner og i PP-tjenesten i Hedmark og Oppland.

I tillegg er det lite tverrfaglig samarbeid både internt i kommunene og med organisasjoner og ressurssentre som har kompetanse på området. Manglende bevissthet og prioritering bidrar følgelig til indirekte og direkte diskriminering av skeive.

Det som er positivt, er at i de virksomhetene med ansatte med kompetanse på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, har dette stor betydning for kvaliteten på tjenesten som tilbys. Det er ikke overraskende, men gledelig at økt kunnskap kan bidra til bedre og mer likeverdige tilbud.

Og det beste er at det er mulig å gjøre noe med!

Les mer om

  1. Kjønn
  2. Diskriminering
  3. Debatt
  4. Pride