Debatt

Kort sagt, torsdag 1. november

  • Debattredaksjonen

Ektra millioner til skolene. Norge må få flere barn. Skatteplikt på trening sponset av jobben. Kampen mot pelsdyrnæringen. Knut Arild Hareides snuoperasjon. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

55 millioner ekstra til skolene

Foreldre ved Vinderen skole er i Aftenposten 26. oktober bekymret for at skolene i vest ikke får tilstrekkelig finansiering. Det rødgrønne byrådet delte samme bekymring da vi tok over i 2015. I mange år hadde det Høyre-styrte byrådet kuttet bevilgninger og skrumpet inn skolebudsjettene. Det har vi gjort noe med.

I 2019 vil byrådet øke finansieringen av 1. til 10. klasse i Oslo-skolen med 55 millioner kroner. Dette gir alle skolene mer frie midler, som de kan velge å bruke på blant annet nye læremidler, ansettelser, ekskursjoner, miljøarbeidere eller andre tiltak som er avgjørende for skolenes kvalitet og innhold. I tillegg settes det av 16 millioner årlig til en særlig satsing på ungdomstrinnet. Oslo-skolen får også 350 flere lærere fra høsten 2018, og ytterligere 170 fra høsten 2019. Også Vinderen vil få flere lærere.

Ansatte og skoleledere i Oslo-skolen gjør hver dag en fantastisk innsats for å gi elevene variert og god undervisning. Vit at vi i byrådet ser utfordringene dere står i. Nå øremerker vi midler slik at dere fortsatt kan sørge for motiverte elever.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap (SV)


Avkolonisering i praksis

Samme dag som Beathe Øgård i SAIH gjør en nødvendig avgrensing av begrepet avkolonisering, kan vi lese at tradisjonelle kinesiske diagnoser og behandlingsformer nå blir del av WHOs offisielle kodeverk.

Argumentasjonen til den tidligere kinesiske generalsekretæren av WHO er interessant og griper inn i kjernen av avkoloniserings-debatten: «Den vestlige tilnærmingen avviser de sterke kulturelle og psykologiske komponentene som er en sentral del av å utøve tradisjonell medisin». Det er knapt noen vestlige leger som ikke anerkjenner at kulturelle og psykologiske mekanismer kan spille en vesentlig rolle i behandlingen av en pasient, men det er altså noe helt annet enn å forskrive neshornpulver for impotens.

Sammensausingen av argumenter har kjennetegnet avkoloniseringen og får nå konkrete og ganske absurde konsekvenser. Det nye medisinske kodeverket er avkolonisering i praksis.

Børre Fevang

Overlege, Oslo Universitetssykehus


Derfor må Norge få flere barn

Hvordan skal Norge få flere barn? spør Tuet Anh Pham i Aftenposten 30. oktober. Jeg mener det er flere gode grunner til å spørre hvorfor:

Verden er allerede overbefolket. Vi bruker mer ressurser enn kloden vår tåler, noe som fører til bl.a. global oppvarming og en masseutryddelse av plante- og dyreliv som kloden vår ikke har opplevd på millioner av år.

Overforbruket av ressurser har to årsaker:
1) For høyt forbruk pr. person.
2) Overbefolkning.

Folketallet øker med 200.000 hver eneste dag, eller mer enn det dobbelte av hele Oslos befolkning hver eneste uke. I et samfunn med konstant levealder og null netto innvandring må hver fruktbare kvinne i gjennomsnitt få 2,11 barn hvis befolkningen skal opprettholdes. Men med netto innvandring og økende levealder øker folketallet også med lavere fruktbarhet.

Hvis vi nå får flere barn, vil eldrebølgen om 70–80 år bli enda sterkere enn med færre barn.

Pål Jensen, Ski


Trening sponset av jobben har alltid vært skattepliktig

Virke hevder i et intervju med Aftenposten 23. oktober at det nye regelverket for innrapportering av rabatter fra andre enn arbeidsgiver fører til merarbeid for en del bedrifter, og at mange ansatte kan miste treningstilbudet sitt.

Jeg er ikke med på at det er de nye reglene for rapportering av rabatter som gjør at slike avtaler sies opp. Reglene er jo allerede slik i dag at hvis arbeidsgiver er med på å finansiere trening for sine ansatte, vil dette være et gode som er skattepliktig og skal føres på den ansattes lønnsoppgave. Hvilken ny byråkratisk byrde sikter Virke til?

Nå blir det faktisk enklere regler. Nabolagsrabatter som det i dag skal skattes av, blir skattefrie fra nyttår. Det vil derfor ikke lenger være skatteplikt for ensidige rabatter fra for eksempel et treningssenter til de ansatte i en bedrift, heller ikke når arbeidsgiver formidler tilbudet. Er det derimot et lønnselement i form av sponsing skal man fortsatt skatte av fordelen, og arbeidsgiver skal rapportere dette.

De nye reglene vil skape enklere og ryddigere forhold i arbeidslivet, også for treningsglade ansatte.

Jørgen Næsje, statssekretær i Finansdepartementet (Frp)


Femten års kamp mot pelsdyrnæringen

Det er femten år siden pelsdyrnæringen fikk beskjed av daværende landbruksminister Lars Sponheim (V) om å skjerpe dyrevelferden eller legge ned næringen. Mink og rev som avles frem for å bli pelsjakker får ikke utløp for sin naturlige adferd.

Skulle man drevet pelsdyrhold på en måte som ivaretok dyrevelferd, ville ikke næringen vært konkurransedyktig.

Venstre satte avvikling av pelsdyrhold som et krav i regjeringsforhandlingene, og det gjør at vi for første gang har fått en regjering som går inn for en styrt avvikling, noe som forhåpentligvis endelig gir flertall til det folket har ment lenge – at ville dyr ikke hører hjemme i bur.

Å avvikle pelsdyroppdrett er ingen ukomplisert oppgave. Avvikling vil føre til avliving av svært mange dyr, og dyrevelferden må ivaretas på best mulig måte, samtidig som de som driver med pelsdyroppdrett kan omstille seg til andre næringer. Vår oppgave er nå å hjelpe regjeringen med å sikre flertall for forbudet.

Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre


Er Norge fremdeles et demokrati?

Hvert fjerde år er det stortingsvalg i Norge. Vi skal gi vår stemme til det partiet vi ønsker skal styre landet i de neste fire årene. Men valgresultatet gjelder ikke lenger.

Lederen for ett av de partiene som fikk færrest stemmer, så vidt havnet over sperregrensen, har nå bestemt seg for å felle Regjeringen midt i perioden. Ikke fordi Regjeringen har begått store feil, men tydeligvis fordi Knut Arild Hareide (KrF) er blitt fornærmet av Sylvi Listhaug (Frp), som ikke engang er statsråd lenger. Hvordan er dette mulig? Slik kan vi ikke ha det!

Hvis Hareide klarer å kaste den sittende regjeringen, kan et annet parti prøve seg på det samme etter neste valg. Hva blir resultatet? Kaos! Jeg må si at jeg, og mange med meg, er svært bekymret for hva som skjer videre. Vi har for mange partier, sperregrensen må opp!
Jeg var enig med vår statsminister da hun satte Hareide på plass og sa at folk flest vil miste troen på politikerne med dette bråket. Vi har nå mistet troen.

Tenk om mediene ikke hadde gitt KrF så mye plass, da ville saken kanskje dødd ut. Dette er både latterlig og farlig.
Én ting jeg håper blir utfallet av dette, er at KrF ved neste valg havner langt under sperregrensen. Et slikt parti kan vi ikke ha på Stortinget. De sier selv at de står for kjærlighet og tilgivelse. Men Hareide har tydeligvis aldri kunnet tilgi Listhaug.

Tove Steinbo, forfatter og foredragsholder, Oslo

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Oslopolitikken
  3. Skole og utdanning