Debatt

Hva nå, Tullinløkka? | Håkon Glørstad

 • Håkon Glørstad, direktør, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

For Kulturhistorisk museum er det avgjørende at man finner gode løsninger rundt Tullinløkka, skriver Håkon Glørstad. Morten Holm / NTB scanpix

Kampen om Nasjonalgalleriet er over. Men problemene på Tullinløkka er ikke løst.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Morten Holm / Scanpix

Debatten rundt Nasjonalgalleriets fremtid har vekket sterke følelser de siste årene. Det store stridstemaet har vært hva bygningen skal brukes til når det nye Nasjonalmuseet står klart på Vestbanen i 2020.

I fjor anbefalte Statsbygg at det skulle overføres til Kulturhistorisk museum og Universitetet i Oslo (UiO). Forslaget møtte en del motstand, og Venstre-leder Trine Skei Grande gikk hardt ut for å stanse planene.

Det var derfor ingen stor overraskelse da Solberg-regjeringen i sin politiske plattform erklærte at Nasjonalgalleriet skal bevares som kunstgalleri tilknyttet Nasjonalmuseet. Regjeringen har fattet sin avgjørelse, og i kjølvannet av den oppstår det en rekke problemer som må løses.

Formidler vår felles historie

Når det nye Nasjonalmuseet står klart i 2020, blir det Nordens største kunstmuseum, med et samlet areal på over 54.000 kvadratmeter. Når kuratorene i tillegg får fortsette å disponere Nasjonalgalleriet, vil de ikke slite med plassproblemer i årene som kommer.

Desto større er utfordringen for Kulturhistorisk museum, som forvalter Norges største samling av historiske gjenstander.

Kulturhistorisk museum er en del av Universitetet i Oslo og består av Historisk museum og Vikingskipshuset. Som universitetsmuseum er hovedoppgavene er å forske, forvalte og formidle vår felles historie.

Fra Bjørvika til Tullinløkka

Planene om å samle Vikingskipene og Historisk museum i Bjørvika ble skrinlagt i 2011. To år senere vedtok Regjeringen den såkalte trelokasjonsmodellen, der det ble bestemt at museumsvirksomheten skal fortsette på Tullinløkka og Bygdøy, mens magasinlokalene skal ligge på Økern. Det samlede arealbehovet for Tullinløkka ble den gang satt til 13.150 kvadratmeter.
Nasjonalgalleriet ville i stor grad ha dekket museets behov for publikums-, lærings- og utstillingsarealer, og Tullinløkka ville fremstått som en campus for UiO, omkranset av universitetsbygninger på alle sider. En slik løsning ville gitt en sterk profilering av Oslo som kunnskapshovedstad.

Prekær arealmangel

Når det nå er fattet en annen beslutning, håper vi å komme raskt i dialog med Regjeringen for å diskutere vår arealsituasjon. Museet har en prekær arealmangel i sentrum. I dag disponerer Kulturhistorisk museum 4700 kvadratmeter i Historisk museum, i tillegg til uhensiktsmessige kontorer og laboratorier spredt i ulike bygninger rundt Tullinløkka. Det er langt igjen til de 13.150 kvadratmeterne som museet trenger for å fungere på en tilfredsstillende måte.

For Kulturhistorisk museum er det avgjørende at man finner gode løsninger rundt Tullinløkka. Vår virksomhet er allerede delt mellom Bygdøy, Økern og Tullinløkka – i seg selv en krevende situasjon. En forutsetning for at en slik driftsmodell skal fungere godt er at virksomheten på hvert sted er mest mulig samlet og i gode, hensiktsmessige bygg.

Den nye regjeringsplattformen løfter frem betydningen av museer og kulturarv. En rask og forpliktende beslutning om hvordan Kulturhistorisk museums arealbehov skal løses i sentrum vil være et håndfast grep for å konkretisere ambisjonene for museumsfeltet.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer:

 1. Les også

  Trine Skei Grande valgte kulturen. Det bør feltet være glad for | Sarah Sørheim

 2. Les også

  Jubler for bevaring av Nasjonalgalleriet

 3. Les også

  Store forhåpninger til ny kulturpolitikk

Les mer om

 1. Historisk museum
 2. Universitetet i Oslo
 3. Statsbygg

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Nasjonalgalleriet stenges i januar, mer enn ett år før nytt museum åpner

 2. DEBATT

  Norske kvinner og menn er altfor snille og fromme — det er tid for oss borgere å protestere kraftigere

 3. KRONIKK

  Går hardt ut mot Kulturdepartementet og Nasjonalmuseet: Er i ferd med å gjøre oss til en fattigere kulturnasjon

 4. DEBATT

  «En bevisstløs prosess, som er kulturhistorisk destruktiv»

 5. KULTUR

  Nytt vikingtidsmuseum skal bygges

 6. A-MAGASINET

  Frekke ran, nazikunst, smarte kunstkjøp og politiske kupp