Debatt

Svaret på hvor gammel en asylsøker er, ligger ikke i håndleddet! | Syv leger skriver

  • Syv Leger
1dde89b1-18f3-9468-c439-91fbf1600129.jpg

Om en persons skjelettalder settes til 17 eller 18 år, sier det lite om personens reelle alder. Likevel er det avgjørende for hans eller hennes fremtid.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se navn på artikkelforfattere nederst i teksten.


IA-magasinet 11. mars 2016 blir røntgen av håndrot fremstilt som en enkel og sikker metode for aldersbestemmelse av asylsøkere.

Så enkelt er det ikke!

Hvis alle ved en gitt alder så like ut i håndroten, hvorfor utviklet man da en metode for å se på skjelettutviklingen?

Nettopp fordi de ikke er like.

Like forskjellige inni som utenpå

Bente Aavik Skarprud fra Utlendingsdirektoratet sier at noen 16-åringer har skjegg, mens noen ser barnslige ut. Slik er det også med håndroten.

Man er like forskjellige inni som utenpå. 16-åringer kan ha utvokst skjelett eller et skjelett som er umodent.

Skjelettalder er ikke det samme som kronologisk alder, men et gjennomsnitt av en befolknings skjelettetmodning.

Noen 16-åringer har skjegg, mens noen ser barnslige ut. Slik er det også med håndroten.

Greulich og Pyles atlas ble utviklet til å beregne slutthøyde på barn med kjent alder. Metoden er ikke utviklet eller egnet til å bestemme den kronologiske alder!

Det nevnes kort at: «Legeforeningen mener metoden er for usikker til aldersbestemmelse og fraråder leger å bruke den».

La oss presisere at Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, Rådet for legeetikk, Norsk barnelegeforening og Norsk barnerøntgenforening samt barneleger og barnerøntgenleger i Europa, alle fraråder helsepersonell å bruke metoden til aldersbestemmelse.

Da hjelper det lite at den er enkel, rask og rimelig.

Det at det ikke finnes en enkel egnet metode for aldersbestemmelse rettferdiggjør ikke bruken av en uegnet metode.

Avgjørende for fremtiden

Noen påstander i artikkelen:

«Under 18 år? Svaret ligger i håndleddet». Dette er feil.

Ifølge Greulich og Pyles atlas ville en normal frisk, person av kaukasisk opprinnelse i USA på 1930— og 40-tallet oppnå en skjelettalder på 18 år da de var mellom 16–20 år.

Variasjonen mellom etniske grupper kan være enda større.

Sykdom, bruk av medisiner, underernæring og stress kompliserer det ytterligere.

«Det midterste fingerleddet lukker seg når en gutt er mellom 16 og 17 år», «Er vekstsonene sammenvokst, så er personen høyst sannsynlig myndig» og «Utviklingen av håndroten og fingrene viser alderen vår og kan røpe om vi er myndige eller ikke».

Dette er feil.

Det vil normalt variere med opp til fem år når vekstsonene lukker seg. Variasjonen mellom etniske grupper og folk med ulik medisinsk bakgrunn, kan være enda større.

Variasjonen mellom etniske grupper og folk med ulik medisinsk bakgrunns skjelletalder, kan være stor

Radiologen mener det ikke trengs mye synsing og tolkning når bildene er klare. Likevel avslører han at det ikke er så enkelt: «Han er i hvert fall ikke 15 (…) jeg gir ham 17 på grensen til 18. UDI sier vi skal operere med hele tall, jeg gir ham 17».

I tillegg kommer den biologiske variasjonen. Selv om man «lander på 17» kan personen godt være 20.

Bestemmer man seg for 18, er han likevel kanskje bare 16.

A-magasinet baserer sin artikkel kun på uttalelser fra Utlendingsdirektoratet, som både bestiller og betaler for undersøkelsene, samt én radiolog som praktiserer i strid med anbefalinger fra sitt medisinske fagmiljø.

Om skjelettalder settes til 17 eller 18, sier lite om personens reelle alder, men er likevel avgjørende for hans eller hennes fremtid.

Forfattere:

Lil-Sofie Ording Muller, Leder Norsk forening for pediatrisk radiologi

Heidi Kjosbakken, Nestleder Norsk forening for pediatrisk radiologi.

Margit Steinholt, Leder Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse.

Ellen Annexstad, Norsk barnelegeforenings representant i Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse.

Ingebjørg Fagerli, Leder Norsk barnelegeforening.

Ketil Størdal, Nestleder Norsk barnelegeforening.

Svein Aarseth, Leder Rådet for legeetikk.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Opptatt av hvordan alderen til unge asylsøkere fastsettes? Les disse sakene:

Her er A-magasinets artikkel:

Les også

Dette bildet kan avgjøre om en asylsøker får bli i Norge

Slik mener UDI man kan vurdere alder:

Les også

  1. Hår på fingre, ansiktshår og valpefett skal sjekkes

  2. En av tre mindreårige asylsøkere får alderen endret

  • — Det legges altfor stor vekt på medisinsk aldersvurdering

Der ingen skulle tru at asylsøkere kunne bu:

Les også

Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak

Lyst til å skrive ? Les denne først:

Les mer om

  1. Debatt
  2. Kropp
  3. Asyl