Debatt

Spiralene av hevn og vold må stanses. Her er fire punkter for mer effektiv straffeforfølging av gjengkriminelle | Jan Bøhler

  • Jan Bøhler
    Jan Bøhler
    medlem av justiskomiteen (Ap)
Vi må gjøre det tryggere å vitne mot gjengkriminelle, mener Jan Bøhler. Her avbildet på Natteravn-vakt i mai 2018.

Gjengene har evne og vilje til å påvirke vitner på groveste måte. Det truer rettssikkerheten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

To kjente gjengkriminelle i Young Bloods på Holmlia har gått lenge på frifot etter at de ble dømt for en ekstremt voldelig kidnapping i 2015, meldte TV 2 mandag. Dermed har de kunnet fortsette å begå stadig ny kriminalitet, som skytingen utenfor et konsertlokale på Bryn for et par uker siden.

Denne saken er dessverre ikke enestående. I flere alvorlige gjengsaker fra 2016 og 2017 går gjerningsmenn ennå på frifot, trass i at de er tatt og siktet, eller til og med dømt. Dette gir svært dårlige signaler både til ofre, samfunnet og gjengmedlemmene selv.

Det må ikke gå flere år før alvorlige saker mot gjengkriminelle kommer opp for retten, mener Jan Bøhler.

Voldsspiraler og frykt

Når de først er tatt for noe og går og venter på straffen, er erfaringen at de ofte kan bli mer hyperkriminelle. En av grunnene er at antallet saker ikke summerer seg fullt ut i straffeutmålingen. De kan også true vitner på groveste måte til å endre forklaringer, og sprer frykt og utrygghet i miljøene de ferdes i.

Dessuten handler de grove voldssakene de er tatt for ofte om oppgjør mellom rivaliserende gjenger. Når politi og domstoler ikke får dømt dem, tar de lettere saken i egne hender, og vi får spiraler av hevn- og voldshendelser.

Tilsammen tilsier faren for gjentatt kriminalitet, hensynet til ofrene, trusler mot vitner og faren for nye hevnoppgjør at vi må få en mer effektiv straffeforfølging av gjengkriminelle. Hva kan gjøres?

Les også

Aftenposten mener: Lytt til Barneombudet

1. Bruk av varetekt

Det må bli større mulighet til å bruke varetekt på gjengmedlemmer som er siktet i en alvorlig sak, eller dømt i tingretten og anker videre.

Det er åpenbart stor gjentagelsesfare og fare for trusler mot vitner og hevnoppgjør. Enten årsaken er at politiet ikke får gjennomslag i retten for varetekt, eller at de ikke ber om det eller argumenterer godt nok for det, så bør praksis her forbedres. Hvis det trengs endringer i lov- og regelverk, mener jeg justisministeren bør gå gjennom dette.

2. Fengselsplasser må stå klare

Når det er falt en rettskraftig dom, må gjengkriminelle straks inn til soning.

Politiet innrømmer at de sliter her, og sier de vil begynne å inngå avtaler med kriminalomsorgen om at fengselsplasser skal stå klare. Det er vel og bra, men det er nærmest uforståelig at noen tunge gjengkriminelle har gått og ventet på plass, når regjeringen skryter av at de har avviklet soningskøen.

Les også

De har over 3000 straffesaker og 870 dommer. Dette er straffehistorikken til 113 gjengkriminelle.

3. Egne etterforskere og påtalejurister

Det må ikke gå flere år før alvorlige saker mot gjengkriminelle kommer opp for retten.

Etter at regjeringen i lang tid har avvist å opprette et gjengprosjekt, er det positivt at de i Granavolden-erklæringen går inn for det. Her må det i tillegg til operativt politi bli satt inn dedikerte etterforskere og påtalejurister, som får konsentrere seg fullt ut om å få gjengsakene raskt opp for domstolene.

Når gjerningsmenn som er tatt blir gående på frifot i flere år, gir det et meget dårlig signal til unge i faresonen om at kriminalitet nærmest lønner seg.

Les også

De er som alle andre ungdommer. De er ikke som alle andre ungdommer.

4. Truslene mot vitner må stoppes

Vi må gjøre det tryggere å vitne mot gjengkriminelle.

Vi ser i sak etter sak at vitner ikke vil forklare seg, ikke husker noe, eller endrer forklaring. Alt tyder på at dette skyldes frykt og trusler. Det fortelles stadig om steinkasting og annen truende adferd mot hus og hjem og familie til personer som har snakket med politiet eller har status som vitner. Dette er i seg selv alvorlig straffbar kriminalitet, men det er ytterst vanskelig å påvise. De som utsettes for dette trues også med ekstrem vold hvis de forteller noe til politiet.

Gjengenes evne og vilje til å påvirke vitner på groveste måte truer rettssikkerheten i samfunnet vårt. Vi må finne bedre mottiltak. Hvert tilfelle hvor det er mistanke om det, må etterforskes svært grundig og bringes frem for domstolene. Dagens vitnebeskyttelse må forbedres slik at den kan bli mer trygg og reell – også for dem som ikke vil bytte navn og flytte et annet sted i verden.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Gjengkriminalitet
  2. Young Bloods
  3. Vold
  4. Jan Bøhler