Tenåringene i Groruddalen tar T-banen til Majorstua for å skate i Vigelandsparken

Det virker unikt at en godt voksen etablert gladelig kjører fra Oslo vest til Groruddalen for å skate på en granittkant sammen med noen lokale tenåringer, at disse samme tenåringene gladelig tar T-banen til Majorstua for å skate i Vigelandsparken, skriver innleggsforfatteren.

Skating binder mennesker sammen på tvers av sosiale skillelinjer, skriver psykolog og skater Carl Fredrik Eliassen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Med stor glede leste jeg debattinnlegget til Torolf E. Kroglund omskatere som stenges ute fra store deler av det offentlige byrom.

Spesielt nevnerhan såkalte «skatestoppere», som ofte er bolter eller lignende obstruksjoner somer festet til hele lengden av rekkverk eller murkanter.

Disse settes ofte på etter at rullebrettkjøring er blitt et problem. Rent visuelt er disse«skatestopperne» ofte en verre inngripen i byarkitekturen enn et lite parti somvitner om fysisk utfoldelse.

«Airportlounge-look»

Carl Fredrik Eliassen.

Kroglund tar til orde for at byrommet bør tilretteleggesfor multibruk der mennesker med vidt forskjellig bakgrunn oppholder seg ogutfolder seg sammen, et sted der en benk nødvendigvis ikke bare er til å sittepå. I kontrast til dette trekker han frem den homogene «airportlounge-looken»til for eksempel Tjuvholmen.

Kroglund vil ha mer multifunksjonelle byrom, noe somprioriteres i flere utenlandske byer.

Jeg applauderer dette, og mener det er etkonkret middel for å imøtegå en utvikling av økt sosial segregering.

Medbyrommet som smeltedigel vil man nok ikke plutselig gjøre noe medlevekårsforskjellene til menneskene, men man vil bidra til at de interagerermer med hverandre.

På tvers av sosiale skillelinjer

Siden sosiale skiller har lite å si for rullebrettkjøring,vil jeg påstå at dette er en unik arena som det bør tilrettelegges for.

Det virker unikt at en godt voksen etablert gladelig kjører fra Oslo-vesttil Groruddalen for å skate på en granittkant sammen med noen lokale tenåringer,at disse samme tenåringene gladelig tar T-banen til Majorstua for å skate iVigelandsparken.

Disse menneskene knytter bånd og respekterer hverandre. Rullbrettkjøringblir stadig mer populært, og kan altså ha en positiv samfunnspåvirkning, fordi aktivitetenbinder menneskene på tvers av sosiale og geografiske skillelinjer.

Innbyggerne isamfunnet bør være kritisk til hvor begrensningene for aktivitet settes.

Les også:

Nyhetssak:

Les også

Klart for unik skatebro i Gamlebyen

Nyhetssak:

Les også

Kommunen skal bygge skateanlegg i Oslo til 97 millioner

Debatt: