Debatt

Karakterpress er ikke problemet | Katja Busuttil

  • Katja Busuttil
    Medlem i Unge Venstre
Det er klart at karakterpress ikke alltid vil virke positivt for alle, men å fjerne karakterer vil sannsynligvis være enda mer destruktivt, skriver Katja Busuttil.

Er ikke krav på skolen en del av motivasjonen til å lære og å gjøre det bra?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

22. juni skrev Irene Fausk Crnic et innlegg der hun påstår at å gi karakterer på ungdomsskolen er verdiløst og dermed ubrukelig, fordi alle kommer inn på videregående skole uansett.

Crnic mener at karakterer skaper karakterpress, men er det virkelig så negativt med litt press? Er ikke krav en del av motivasjonen til å lære og å gjøre det bra?

Katja Busuttil, studentpolitiker, Universitetet i Oslo og styremedlem i Oslo Unge Venstre.


Et system uten karakterer er et kravløst system, og dersom man for eksempel ikke er interessert i norsk faghistorie eller bergarter, vil ikke en god lærer alltid klare å vekke interessen for samnorsk eller petrologi.

Å få en god karakter kan i motsetning virke som en motivasjon til å lære allmennkunnskapen som man vil trenge for å gjennomføre videregående skole.


Karakterer gir tydelige svar

I utdanningssystemet som finnes i dag er man dessuten avhengig av tydelig tilbakemeldinger, og karakterer gir et klart og tydelig svar på hvilket nivå man ligger på i de forskjellige fagene. Tilbakemelding og vurdering bør selvsagt alltid gis sammen med karakter, men i motsetning til tall kan ord tolkes relativt og gi misvisende oppfatninger.

Det er klart at karakterpress ikke alltid vil virke positivt for alle, men å fjerne karakterer vil sannsynligvis være enda mer destruktivt.

Ikke alle lærere er rustet til å gi gode tilbakemeldinger, og flere skoler opererer med vikarer som kun har videregående utdanning, som får ansvar for karaktersetting.

  • Les også: Flere ungdomsskoler dropper karakterer

Man må slutte å svartmale karakterpress, for det har positive virkninger for de elevene som opplever mestring. Det er en motsats til opprettholdelsen av middelmådigheten i den norske skole, som kanskje er den egentlige grunnen til at folk opplever karakterpress som noe negativt.


Karakterpress er ikke problemet. Problemet er at elever ikke løftes nok opp og leter dermed etter andre utveier, som for eksempel fusk. Oppfølgningen og tilbakemeldingene er for svake. Det trengs dyktige og motiverte lærere. De må til gjengjeld gis den kapasiteten som trengs for å utføre en god jobb og vise karaktermotstanderne og Crnic hvilken viktig verdi karakterer egentlig har.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Skole
  3. Ungdom
  4. Undervisning
  5. Eksamen
  6. Debatt