Debatt

Mennene ingen vil ha | Peder Kjøs

  • Peder Kjøs
    psykolog
Barnløsheten er for mange ikke en trendy prioritering, men kan oppleves som en tilkortkommenhet ved en selv, skriver Peder Kjøs.

Mange kulturmenn ønsker ikke barn, og vel bekomme. Men det finnes flere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Barnløse menn presses inn i en offerrolle, skriver Ingunn Økland i sin kommentar i Aftenposten 7. august. Hun minner om at slett ikke alle menn ønsker seg barn, men velger andre mål i livet enn forplantning.

Peder Kjøs

Det er på sin plass å nyansere bildet av barnløse menn som tapere. Det er ganske sikkert sant som Økland sier, at mange i hennes omgangskrets har tatt et aktivt valg om barnløshet. Da trenger de nok slett ikke tips fra meg eller psykologiprofessor Jordan B. Peterson via Morgenbladet om å skaffe seg utdannelse og begynne å kjøpe klærne sine selv.

Utenfor Øklands vennekrets er det likevel slik at mange menn som gjerne ville ha blitt fedre, aldri får den muligheten. Noen av dem blir sinte. Dem skrives det mye om for tiden. Langt flere blir nok lei seg.

Les også

Les kommentaren: Barnløse menn presses inn i offerrolle

Kvinner er blitt friere

Jeg skriver litt om dem i boken Berøring, som kommer i september. Jeg viser blant annet til sosiologene An-Magritt Jensen og Merete Lie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som har forsket på barnløse menn.

De finner at barnløsheten oftest ikke er en trendy prioritering, men oppleves mer som en ublid skjebne og kanskje som en tilkortkommenhet ved en selv.

Mennene ønsker seg barn, men de får ingen, fordi kvinner ikke vil ha barn med dem. Det finnes noen statistiske kjennetegn ved disse mennene. De har lite utdannelse og liten inntekt, de bor ikke urbant, de har ikke så mye seksuell kapital.

Som Økland korrekt refererer, mener jeg, i likhet med Jordan B. Peterson, at mange av disse mennene er nødt til å tilpasse seg en verden der kvinner er friere til å velge menn. Det kan de gjøre ut fra sine egne preferanser, dersom de ønsker å forplante seg.

Å påpeke dette nokså åpenbare, er ikke å presse menn inn i en offerrolle. Veldig mange av dem befinner seg allerede i en offerrolle, i form av et ufrivillig utenforskap.

Må bli mer attraktive

Det jeg (og Peterson) forsøker på, er å peke på strategier de selv kan bruke for å manøvrere seg ut av utenforskapet, inn i en posisjon der de kan få barn, i den grad de ønsker dette. Og det ønsker nesten alle menn, ifølge forskningen på området.

Øklands bekjente og enkelte menn i kultureliten som heller vil ha løsere seksuelle forbindelser, et kjærlighetsliv uten barn, og et spennende yrkesliv, er et mindretall som opplever en høy grad av kontroll over sitt eget liv. Vel og bra for dem, og vel bekomme.

Men denne elitens aktive valg av barnløshet kaster ikke særlig lys over situasjonen til ufrivillig barnløse menn, de som faktisk er barnløse fordi de velges bort og faller utenfor. Uavhengig av enkelte kulturmenns valg blir disse barnløse nødt til å se den tøffe virkeligheten i øynene og gjøre noe for å bli mer attraktive, hvis de vil ut av det uføret de selv opplever at de står i.

Jeg kan ikke se at det skal være noe reaksjonært eller utilbørlig stemplende i å peke på at kvinner har mer frihet til å velge blant menn, og at enkelte menn da faller utenfor, eller, om du vil, taper.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Barnløshet
  2. Peder Kjøs
  3. Kjønn
  4. Barn