Planetens fremtid står på spill. Isaksen avleder en livsviktig debatt | Ni oppropsforfattere

Elisabeth Eide og Bjørn Samset (nederst til høyre) er blant dem som har skrevet under klimaoppropet som Torbjørn Røe Isaksen har kritisert.

Vi trenger eksperter som kan se klarere der politikerne er for opptatt av kortsiktig gevinst.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Innlegget er underskrevet av Elisabeth Eide, Beate Sjåfjell, Bjørn H. Samset, Helge Drange, Dag Olav Hessen, Thomas Hylland Eriksen, Rasmus Benestad, Arne Johan Vetlesen, Pål W. Lorentzen

Torbjørn Røe Isaksen anklager i et innlegg oss som har undertegnet opprørsoppropet, for å være antidemokratiske. Han ser at miljøsaken er et «avgjørende spørsmål», men velger altså utelukkende å kritisere ordbruk i stedet for å gå inn i saken. Til det er det følgende å si:

Vi støtter skolestreik som et legitimt demokratisk middel i en situasjon der planetens fremtid står på spill.

Torbjørn Røe Isaksen er næringsminister for Høyre.

Vi krever et råd som følger opp klimatiltak, løfter og målsetninger med større tyngde enn det klimarådet vi har nå, fordi regjeringene til nå ikke har fulgt målene fra klimatoppmøtene eller stortingsvedtak.

Vi trenger eksperter som kan se klarere der politikerne er for opptatt av kortsiktig gevinst. Vi oppfordrer politiske partier som bryr seg om klima og miljø, å støtte et slikt forslag og fremme det for Stortinget, slik at det kan oppnevnes av regjeringen og få demokratisk legitimitet.

De som styrer, trenger flere påminnelser

Formuleringen «kan ikke lenger ignoreres, fornektes eller forbli ubesvart av noe menneske med ærefrykt for livet, med evne til rasjonell tenkning, etisk bevissthet eller moralsk ansvarsfølelse» er skarp, men må tolkes både som en oppfordring til oss alle, der vi – ofte drevet av kognitiv dissonans (vi handler ikke som vi tenker) – handler urasjonelt, uten ærefrykt for livet og den etiske bevisstheten fremst i pannen. De som har ansvar for å styre landet, trenger flere slike påminnelser enn folk flest.

Isaksen formulerer seg som om et opprop om et ikkevoldelig opprør «egentlig» åpner opp for et voldelig oppgjør.

Skoleelever og studenter demonstrerer på Torgallmenningen i Bergen under klimaopprøret torsdag.

Vi minner om at vi har uttrykt støtte til en skolestreik som holder på å bli verdensomspennende og behovet for opprør mot en regjering som hverken lytter til klimaforskerne eller de unge i tilstrekkelig grad.

Opprør er sterkere enn protest, ja. Prosessene opprøret retter seg mot, er sterkere og av et annet slag enn andre tiltak som har ført til protester (kalt opprør), for eksempel bompenger. I skrivende stund hører vi at Malawi står under vann, flere titalls mennesker er døde, 200000 mennesker hjemløse. Klimaendringene er antagelig en del av årsaken til økt flomintensitet.


Hør podkasten Forklart: Skolestreik for klimaet:


Avleder en livsviktig debatt

Ser ikke Isaksen at vårt opprop og ungdommenes opprør gjennom skolestreiken er et klart varsko om at politikerne nå må vise i handling at de forstår at vi må inn på en helt annen kurs?

Selvfølgelig ønsker vi at opprøret foruten streiker og protester kanaliseres gjennom offentlig debatt og valg i 2019 og 2021, som kan gi oss en regjering som vil respektere Grunnlovens paragraf 112.

Kan Isaksen analysere denne paragrafen, samt ordlyden i den siste rapporten fra FNs klimapanel, med tilsvarende iver som han har brukt i sitt forsøk på å avlede en livsviktig samfunnsdebatt?

Les også: