Årsaken til at mange havner utenfor fellesskapet, er at fellesskapet ikke har vært inkluderende nok | Jacobsen og Staalesen

Årsaken til at mange havner utenfor fellesskapet er at fellesskapet ikke har vært inkluderende nok.  Mange har ikke gått i barnehage, de har slitt faglig fra tidlig i grunnskolen og mistet motivasjonen, skriver innleggsforfatterne. -  Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har nå tatt grep i Oslo, fortsetter de.

Forebygging fungerer.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 21. april får leserne et godt innblikk i dansk politikk og nye tiltak for å motarbeide parallellsamfunn og bli kvitt det danskene kaller gettoer.

Tiltakene er kraftfulle og har naturlig nok skapt debatt, men det er ingen tvil om at danskene nå ønsker å ta grep for å bedre integreringen.

Les også

Synes du Sylvi Listhaug var hard i klypa? Her kan du se hvordan danskene vil bli kvitt gettoene sine.

De danske forslagene går lenger enn vi tidligere har sett i Norden i å regulere hvem som får lov til å bo hvor, samt innstramming i reglene for å kunne motta ulike kontantytelser.

I samme artikkel påpeker den norske forskeren Grete Brochmann at det finnes byområder i Norge med opphopning av sosiale problemer.

Storsamfunnet svikter som fellesskap

Årsaken til at mange havner utenfor fellesskapet, er at fellesskapet ikke har vært inkluderende nok.

Frode Jacobsen og Siri Gåsemyr Staalesen.

Mange har ikke gått i barnehage, de har slitt faglig fra tidlig i grunnskolen og mistet motivasjonen.

Mange har stått utenfor organiserte fritidsaktiviteter, de kommer fra økonomisk fattige familier og har foreldre som står utenfor arbeidslivet.

De har oftere enn andre vært utsatt for vold og overgrep.

Samtidig er behovet for fellesskap det samme.

Og når storsamfunnet svikter som fellesskap, søker de heller andre fellesskap, for eksempel i kriminelle miljøer, i rusmiljøer eller i radikale miljøer. En negativ utviklingsspiral kan begynne.

Har tatt grep i Oslo

Utsatte nabolag med dårlige levekår reproduserer forskjeller og gir reduserte muligheter livet ut for dem som vokser opp i utsatte nabolag.

Det å finne politikk som utjevner levekår, sikrer sosial mobilitet og forebygger fattigdom, må mye høyere på Regjeringens politiske dagsorden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har nå tatt grep i Oslo.

Les også

Byrådsleder Raymond Johansen: – Denne planen ville jeg ikke vært bekjent av

Vi har utviklet en egen områdepolitikk og satt i gang områdeløft i flere utsatte områder av Oslo, med en rekke ulike tiltak for inkludering og deltagelse.

Vi har innført besøksprogrammet Nye familier, som sikrer at alle nye familier i Oslo får tett oppfølging og alle nye oslobarn får en god start på livet.

Byrådet har satt i gang bygging av 3000 flere barnehageplasser frem mot 2019, med særlig mange nye barnehager i områder der færrest går i barnehage og flest står utenfor fellesskapet.

Vi har dessuten satt i gang et program for å rekruttere de 5000 barna som i dag ikke går i barnehage i Oslo, og har innført utvidede ordninger med gratis kjernetid barnehagen.

Byrådet setter norgesrekord i idrettsinvesteringer for barn og unge og styrker fritidsklubber og andre sosiale aktiviteter for barn og unge.

Alt sammen tiltak som vil bidra til å skape et sterkere fellesskap.

Investering i Oslos fremtid

Arbeiderpartiet mener at denne forebyggende innsatsen er en investering i Oslos fremtid og at det vil gi oss en by med mindre forskjeller.

Vi skal ikke komme dit danskene er kommet. Mens vi venter på at den borgerlige regjeringen skal forstå hvor viktig dette er, gjør Arbeiderpartiet valgløfter til virkelighet i Oslo.


På Twitter: @frodejacobsen og @SiriGsemyrStaal

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: